Po wykładzie profesora Krzysztofa Szwagrzyka "Zbrodnie komunizmu w Polsce"

W dniu 11 września 2015 roku o godz. 19 w auli im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie miał miejsce zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka pt. „Zbrodnie komunizmu w Polsce”.
Prof. Krzysztof Szwagrzyk jest historykiem, naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, a także pełnomocnikiem Prezesa IPN-u do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego zgładzonych w latach 1944-56. Profesor Szwagrzyk kieruje pracami ekshumacyjnymi na terenie całej Polski.


Podczas wykładu profesor dawał wiele konkretnych przykładów zbrodni na żołnierzach Armii Krajowej, Wolności i Niezawisłości, Narodowych Sił Zbrojnych i różnych antykomunistycznych organizacji. Szczególnie istotna jest sprawa „Łączki” na warszawskich Powązkach, gdzie potajemnie pogrzebano wielu najwybitniejszych przedstawicieli polskiego podziemia. Ich ciała były wrzucane masowo do ziemi. W celu zatarcia śladów komuniści nie tylko maskowali ten teren dodatkową warstwą ziemi ale również tutaj postawiono groby tym, którzy władzę komunistyczną utrwalali.
Badania szczątków ludzi pomordowanych w czasach komunistycznych prowadzone są przez specjalistów medycyny sądowej. Określają sposób zamordowania oraz pobierają próbki DNA. Wiele osób udaje się zidentyfikować lecz ci, którzy nie mają rodzin i nie można pobrać materiału genetycznego są chowani jako NN.
Poszukiwania szczątków ofiar komunizmu w Rzeszowie rozpoczęły się na początku września 2015 roku. Na terenie rzeszowskiego zamku oraz cmentarza przy ulicy Podkarpackiej pracowali archeolodzy, antropolodzy i historycy. W okresie okupacji hitlerowskiej oraz w drugiej połowie lat 40
i na początku lat 50-tych w rzeszowskich więzieniach przetrzymywano, torturowano i mordowano działaczy podziemia niepodległościowego. Stamtąd też ruszały transporty więźniów do niemieckich obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów. Na zamku wykonywano wyroki śmierci, około 400 osób tam zostało zamordowanych. W trakcie poszukiwań badacze natrafili na cmentarzu komunalnym przy ul. Podkarpackiej na szczątki 3 osób. Wszyscy zostali zamordowani metodą katyńską (strzałem w tył głowy). Każda z tych osób przed egzekucją została skrępowana kablami elektrycznymi w kilku miejscach: szyja, biodra, nogi. Przypuszczalnie odnalezieni to członkowie organizacji Wolność i Niezawisłość zamordowani w 1949 roku: Władysław Koba, Leopold Rząsa
i Michał Zygo. Komuniści dokończyli to czego nie zdążyli zrobić hitlerowcy i sowieci. Wybito polskie elity. W czasach PRL-u żołnierze podziemia niepodległościowego nie tylko nie mieli gróbów ale próbowano całkowicie wymazać pamięć o tych bohaterach.
Kilkudniowy pobyt naukowców w Rzeszowie spowodował, że do IPN-u zaczęli się zgłaszać świadkowie, którzy przez wiele lat skrywali tajemnice prawdopodobnych miejsc pochówku ofiar zbrodni komunistycznych. Na wykładzie prof. Szwagrzyka starsze osoby wspominały różne wydarzenia, których byli świadkami w czasach terroru komunistycznego. Ci ludzie byli wtedy
w naszym wieku i już stali się świadkami okropnych wydarzeń.
Profesor Szwagrzyk obiecał, że jeszcze na Podkarpacie przyjedzie i nadal będzie prowadził prace, żeby odnaleźć wszystkich „niezłomnych”, którzy swoje życie oddali za Polskę. Wykład był dla nas niesamowitą lekcją historii.

Wiktoria Bogaczyk, kl.1a