Goście Drugiego, Szkolnego Dnia Kariery

„To co ludzi napędza, to nie fakty i dane, ale uczucia, historie i przede wszystkim inni ludzie”

 

Oczekiwani, wspaniali Goście drugiego, Szkolnego Dnia Kariery I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie 18.10.2016 r.: Pani dr Aleksandra Bocian, Pan redaktor Grzegorz Boratyn, Pan dr Paweł Fortuna, Pani Żaneta Łabudzka, Pan dr inż. Andrzej Łyskowski, Pan dr Roman Putanowicz, Pan dr Sławomir Wolski, Pani Magdalena Zimny-Louis.

Poznaj naszych Gości już dziś:

dr Bocian APani Dr Aleksandra Bocian
Studia licencjackie i magisterskie: Wydział Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Biologia molekularna.Studia doktoranckie: Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od 2011 adiunkt w Katedrze Biochemii i Biotechnologii (Zakładzie Biotechnologii i Bioinformatyki) Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Tematyka badawcza: Proteomika – nauka zajmująca się analizą całych zestawów białek (proteomów) znajdujących się w danym organizmie oraz ich zmian zachodzących pod wpływem różnych czynników.
1. Poszukiwanie markerów diagnostycznych dla nowotworów układu moczowego – poszukiwanie różnic w tkankach zdrowych i guzach nowotworowych oraz w płynach ustrojowych osób chorych i zdrowych.
2. Analiza składu białkowego jadów węży – badania jadu żmij, grzechotników, mamb i kobr w celu znalezienia nowych leków i surowic przeciwjadowych.

 

P. red. G. BoratynPan Redaktor Grzegorz Boratyn

Wydawca, prezenter "Aktualności", dziennikarz TVP3 Rzeszów, absolwent I LO w Rzeszowie.

dr Paweł FortunaPan Dr Paweł Fortuna
Urodzony w Rzeszowie psycholog, mentor, power speaker i trener biznesu. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i w Instytuciepozytywna psych Psychologii KUL w Lublinie - opiekun I edycji Psychologii biznesu i przedsiębiorczości. Autor i współautor dziesięciu książek, w tym „Pozytywnej psychologii porażki” wyróżnionej Nagrodą Teofrasta za najlepszą, psychologiczną książkę popularnonaukową oraz dwóch podręczników nagrodzonych przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu. Współtwórca Szkoły dla Trenerów w Lublinie, członek honorowy Europejskiego Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów. Inicjator i organizator ogólnopolskich konferencji: Aktualia oraz Ludzka Twarz Biznesu. Kieruje firmą doradczą Fortuna & Fortuna. Prowadzi cykliczną audycję w Polskim Radiu RDC„Animal Rationale”. Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor - największy hit „Dziewczyna Szamana” (Justyna Steczkowska). Twórca muzyki filmowej i ilustracyjnej. Książki: „Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryn zrobić lemoniadę”, „Animal Rationale. Jak zwierzęta mogą nas inspirować”, „Subiektywna psychologia biznesu”, „Metafory i analogie w szkoleniach”, „Perswazja w pracy trenera” , „Studium przypadku w praktyce szkoleniowej”, „Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne”, „Obrona przed wpływem telewizji”, „Przygotowanie szkolenia”, „Pasja żonglowania”.

Wiadomość z ostatniej chwili: Pan Doktor Paweł Fortuna otrzymał po raz drugi Nagrodę Teofrasta za najlepszą psychologiczną książkę popularnonaukową, tym razem z p. Łukaszem Bożyckim za "Animal Rationale. Jak zwierzęta mogą nas inspirować? Rodzina, edukacja, biznes". Nagrodę przyznano 13.10.2016 r.

Gratulujemy!

 P. Żaneta ŁabudzkaPani Żaneta Łabudzka

Aktorka, wokalistka, absolwentka I LO w Rzeszowie, krakowskiego LART STUDIO, Studium Wokalno- Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni.
Półfinalistka 5. edycji talent show The Voice of Poland. Podczas 52 Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu – Super Debiuty śpiewała Skaldów “Na wirsycku”.
Grała m.in. w serialach: „Lekarze”, „Druga szansa”.
Występuje razem z teatrem Cracovia.

 

 

dr ŁyskowskiPan Dr inż. Andrzej Łyskowski
Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki Politechniki Rzeszowskiej. Absolwent I LO w Rzeszowie, Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Karola-Franciszka w Grazu, Austria. Projekty badawcze realizował w Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Helsińskiego, Finlandia oraz w Austriackim Centrum Biokatalizy Przemysłowej, ACIB.
Tematyka badawcza: biologia strukturalna – wyznaczanie struktury biomakromolekuł z wykorzystaniem metod dyfrakcji rentgenowskiej, inżynieria molekularna enzymów i związków biologicznie czynnych, bioinformatyka.

 

 

 

 

dr Roman PutanowiczPan Dr Roman Putanowicz

Adiunkt w Instytucie Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej - Politechnika Krakowska.
Zajmuje się metodami komputerowymi, projektowaniem i implementacją systemów do symulacji komputerowych, geometrią obliczeniową oraz wizualizacją danych. Prowadzi ćwiczenia i laboratoria na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich z zakresu metod numerycznych, metod komputerowych, podstaw informatyki oraz grafiki komputerowej. Nagrody: 2008 – Nagroda I – stopnia Im. Prof. Zbigniewa Engela za osiągnięcia w dziedzinie badań podstawowych, 2008 – Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe, 2000 – Nagroda zespołowa I stopnia za podręcznik i prace wykonane w projekcie badawczym „Sztuczne sieci neuronowe w zagadnieniach mechaniki konstrukcji i biomechaniki kości.”

 

 

 

dr Sławomir WolskiPan Dr Sławomir Wolski
Adiunkt w Katedrze Fizyki i Inżynierii Medycznej Politechniki Rzeszowskiej. Zajmuje się badaniami w zakresie fizyki ciała stałego: własności mechanicznych, akustycznych i elektrycznych kryształów. W ostatnich latach zajmował się dynamiką spinu i modelowaniem komputerowym heterostruktur półprzewodnikowych w zakresie spintroniki – szybko rozwijającej się gałęzi elektroniki. Od 1 września 2016: Prodziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

 

 

 


P. Magdalena Zimny Louis 2Pani Magdalena Zimny – Louis
Zanim została pisarką była dziennikarką piszącą do czasopism tj. „Tygodnik żużlowy”. „Speedway star”, „Żużel”, „Tempo”. Przez wiele lat byłazaginione menadżerką angielskiego klubu żużlowego „Ipswich Witches.” W ogólnopolskim konkursie „Pisz do Pilcha” jej opowiadanie zostało wybrane do druku. Jest autorką powieści: „Ślady hamowania”, „Kilka przypadków szczęśliwych”, „Pola” „Zaginione” - wszystkie zostały nagrodzone. Jest absolwentką I LO w Rzeszowie.

 


Serdecznie dziękujemy Szanownym Gościom za przyjęcie naszego zaproszenia!!!

 

Opracowanie oraz organizacja Szkolnego Dnia Kariery : Dorota Rakocy – pedagog szkolny.