Publikacje nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum 1876-2015

dr Tadeusz Ochenduszko

Publikacje nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum zawarte w sprawozdaniach szkół znajdujących się na obszarze byłej Galicji w latach 1876-2015

Nauczyciele i wychowankowie I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie są autorami i współautorami wielu książek oraz artykułów naukowych, a także popularnonaukowych, publikowanych zarówno w kraju jak i za granicą. Jeżeli przyjrzymy się tylko jednemu aspektowi tej działalności, a mianowicie publikacjom w sprawozdaniach szkół znajdujących się na obszarze byłej Galicji, to dostrzec można bardzo dużą aktywność osób związanych z rzeszowskim gimnazjum i liceum. Dowodem niech będzie poniższy wykaz.

I. Artykuły i rozprawy
1. Adamowski Mieczysław, Dzieje Zakładu podczas II. wojny światowej w latach 1939-1945 (mps.) /w:/ Spraw. Dyr. I Państwowego Gimnazjum i Liceum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1944/45, Rzeszów 1945, s. 1-6.
2. Adamowski Mieczysław, Organizacja, nazwa i nauczyciele gimnazjum rzeszowskiego (mps.) /w:/ Spraw. Dyr. I Państwowego Gimnazjum i Liceum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1944/45, Rzeszów 1945, s. s. 9-10.
3. Adamowski Mieczysław, Środowisko społeczne uczniów I. państw. gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie od r. 1789 do 1945 (Statystyki) (mps.) /w:/ Spraw. Dyr. I Państwowego Gimnazjum i Liceum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1945/46, Rzeszów 1946, s. 1-21.
4. Adamowski Mieczysław, Ruch niepodległościowy w I. państwowem gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie w latach 1800-1920 (Zarys) /w:/ Spraw. Dyr. I. Państwowego Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1935/36, Rzeszów 1936, s. 3-23.
5. Adamowski Mieczysław, Spis maturzystów Państwowego Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie w latach 1860-1938 /w:/ Spraw. Dyr. I. Państwowego Gimnazjum w Rzeszowie za r. szk. 1937/38, Rzeszów 1938 s. 5-72.
6. Adamowski Mieczysław, Wieści z archiwum starego gimnazjum rzeszowskiego /w:/ Spraw. Dyr. I. Państw. Liceum i Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1938/39, Rzeszów 1939, s. III-X.
7. Arndt Mieczysław, Nauka trygonometrii w klasie VI /w:/ Spraw. Kier. Filii c.k. Gimnazyum w Stryju za r. szk. 1914, Stryj 1914, s. 3-21.
8. Barewicz Jakób, Uber die Kennzeichen Und Würdigung der Menschlichen Geistesanlagen /w:/ Program Gimnazium w Bochni 1854 r.
9. Bartunek Jan, De adiectivoru, et partcipiorum apud Lucretium, Catullum, Vergilium, Horatium, Ovidium usu promiscuo /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1898, Rzeszów 1898 s. 3-46.
10. Bartunek Jan, O chronologicznym następstwie dyalogów Platońskich: Protagorasa, Gorgiasza i Menona, na podstawie zestawienia odpowiednich punktów treści etycznej i metodologicznej /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimn. w Rzeszowie za r. szk.1897, Rzeszów 1897 s. 3-37.
11. Biela Jan (przekład), Biesiada poetycka /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazjum w Drohobyczu za r. szk. 1898, Drohobycz 1898, s. 3-37.
12. Bieniasz Franciszek, Kiedy i jak należałoby uczyć mineralogii w klasach niższych gimnazjalnych /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Złoczowie za r. szk. 1890, Złoczów 1890, s. 3-19.
13. Bieńkowski Ludwik Teofil, Przyczynki do studyów nad wartoścą pieniędzy w II-giej połowie XV wieku /w:/ Spraw. Dyr. c.k. II Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1911, Rzeszów 1911, s. 1-12.
14. Bolek Adolf, Kilka uwag o przeobrażaniu się naszych szkół średnich (Szkic pedagogiczno-psychologiczny) /w:/ I Spraw. Dyr. Pryw. Gimnazyum z polskim jęz. wykł. w Zbarażu za r. szk. 1911/12, Zbaraż 1912, s. 5-22.
15. Brydak Edward, Wczoraj i dziś szkolnictwa handlowego w Rzeszowie /w:/ Spraw. Dyr. Technikum Ekonomicznego – Wydział Zaoczny i Zasadniczej Szkoły Handlowej w Rzeszowie za r. sz. 1957/58, Rzeszów 1958, s. 15-25.
16. Brylński Ludwik, Nasze ptactwo (Vögel – Fauna Galiziens) /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gymnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1896, Rzeszów 1896, s. 3-33.
17. Butrymowicz Bogusław (przekład), Hekabe Eurypidesa /w:/ VIII Spraw. Dyr. c.k. Gymnazyum V w Krakowie za r. szk. 1913/14, Kraków 1914, s. 3-61.
18. Butrymowicz Bogusław (przekład, wstęp i objaśnienia), Hippolytos-Fedra Eurypidesa (tragedia), /w:/ XIV Spraw. Dyr. Pierwszego Pryw. Wyższego Gymnazyum Żeńskiego w Krakowie za r. sz. 1909/10, Kraków 1910, s. 3-79.
19. Butrymowicz Bogusław (przekład, wstęp i objaśnienia), Żaby Arystofanesa /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum I w Tarnowie za r. szk. 1905/06, Tarnów 1906, s. 1 – 52.
20. Butrymowicz Bogusław (tłumaczenie), Dwie Ody ks. Stanisława Konarskiego, /w:/ XV Spraw. Dyr. Pierwszego Pryw. Wyższego Gimnazjum Żeńskiego w Krakowie za r. szk. 1910/11, Kraków 1911, s. 3-7, 406.
21. Byszuk Małgorzata, Przygotowanie do olimpiady jako jedna z form pracy z uczniem zdolnym /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1996/97, Rzeszów 1997, s. 23-32.
22. Całczyński Jan Karol, Polska pogańska. Szkic antykwaryczny, /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszo-wie za r. szk. 1891, Rzeszów 1891, s. 3-20.
23. Danielski Jan, Dzieje kościoła i klasztoru OO. Pijarów w Rzeszowie (mps.) /w:/ Spraw. Dyr. I Państwowego Gimnazjum i Liceum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1944/45, Rzeszów 1945, s. 7-8.
24. Dąbek Barbara, Jakie sensy filozoficzne w rozumieniu człowieka aktualizuje metafora drogi? /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk.2004/05, Rzeszów 2005, s. 19-30.
25. Dorożyński Arseni, Ajschylosa „Prometeusz w okowach” w świetle krytyki /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum z wykł. Jęz. Polskim w Przemyślu za r. szk. 1909, Przemyśl 1909, s. 3-21.
26. Dorożyński Arseni, Kwestya Trylogii tebańskiej u Sofoklesa. Cz. I, /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum Arcyks. Elżbiety w Samborze za r. szk. 1900, Sambor 1900, s. 1-48.
27. Dorożyński Arseni, Kwestya Trylogii tebańskiej u Sofoklesa. Cz. II, /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Stanisławo-wie za r. szk. 1900/01, Stanisławów 1901, s. 3-49.
28. Dorożyński Arseni, Quae fuerit Romae Ciceronis temporibus ludorum scaenicoru conditio? /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum I w Przemyślu za r. szk. 1905, Przemyśl, 1905, s. 3-24.
29. Dropiowski Władysław, Nikolaus Rej als Politiker. Eine litterar-historische Skizze /w:/ Jahresbericht des k.k. Rudolf-Gymnasiums in Brody 1901, Brody 1901, s. 1-43.
30. Dropiowski Władysław P., Pierwsze ślady zajęcia się twórczością ludową w literaturze polskiej XIX wieku (1800-1818) /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1900, Rzeszów 1900, s. 15-44.
31. Forczek Jakub, Hydrografia powiatu rzeszowskiego /w:/ Spraw. Dyr. c.k. I Wyzszego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1908, Rzeszów 1908, s. 3-42.
32. Forczek Jakub, Klimat powiatu rzeszowskiego (popularny skrót obszerniejszej pracy) /w:/ Spraw. Dyr. c.k. I Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1906, Rzeszów 1906 s. 4-26.
33. Forczek Jakub, Pionowe ukształtowanie powiatu rzeszowskiego /w:/ Spraw. Dyr. c.k. I Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1907, Rzeszów 1907, s. 3-24.
34. Friedberg Jan, Kronika wojenna zakładu /w:/ Spraw. Dyr. Gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie za r. szk. 1916/17, Lwów 1917, s. 7-13.
35. Friedberg Jan, Liczebność wojsk w świetle krytyki historycznej (Szkic popularno-naukowy) /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum im. Franciszka Józefa we Lwowie za lata szk. 1914/15 i 1915/16, Lwów 1916, s. 3-38.
36. Friedberg Jan, Współudział profesorów i uczniów Zakładu w obecnej wojnie /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum im. Franciszka Józefa we Lwowie za lata szk. 1914/15 i 1915/16, Lwów 1916, s. 39-47.
37. Friedberg Wilhelm, Woda jako czynnik geologiczny. Rys popularnonaukowy /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1902, Rzeszów 1902, s. 3-63.
38. Geciow Onufry, Quaestiones in Aristophanis „Vespas” /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1892, Rzeszów 1892, s. 3-39.
39. Glodt Władysław, Brzesko – szkic historyczny /w:/ Spraw. Dyr. Państw. Gimnazjum Koedukacyjnego w Brzesku za r. szk. 1930/31, Brzesko 1931, s. 3-6.
40. Gołkowski-Strzemieńczyk Antoni, Dziejowe znaczenie odsieczy wiedeńskiej /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1883, Rzeszów 1883, s. 5-29.
41. Gołkowski-Strzemieńczyk Antoni, Tyberiusz wobec pisarzów starożytnych i nowoczesnych /w:/ 21 Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Sanoku za r. szk. 1901/02, Sanok 1902, s. 1-40.
42. Grotowski Bolesław, O komedyi T. M. Plauta p.t. „Asinaria” /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1901, Rzeszów 1901, s. 3-16.
43. Gunia Tomasz, Dziesięciolecie Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego (od 1 XI 1918 do 1928) /w:/ XI Spraw. Dyr. Państw. Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu za r. szk. 1927/28, Tarnobrzeg 1928, s. 25-30.
44. Hadała Wojciech (tłumaczenie), Lykurgos,a mowa przeciw Leokrates’owi /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Jaśle za r. szk. 1910/11, Jasło 1911, s. 3-42.
45. Hałdaś Weronika, Kisiel Ryszard, Doświadczenia w tworzeniu własnego systemu dydaktyczno-wychowawczego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1986/87, Rzeszów 1987, s. 9-17.
46. Horodyński Ludwik, Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego /w:/ Dziesiąte Spraw. Dyr. c.k. II Szkoły Realnej we Lwowie za r. szk. 1912/13, Lwów 1913, s. 3-31.
47. Horodyński Ludwik, Z podstaw rachunku wektorowego /w:/ IV Spraw. Dyr. c.k. II Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1908, Rzeszów 1908, s. 1-23.
48. Jagusztyn Andrzej, Z dziejów książki w Rzeszowie /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk.2003/04, Rzeszów 2004, s. 16-20.
49. Jakubowicz Paweł, Ignacy Łukasiewicz (w 75 rocznicę śmierci) /w:/ Spraw. Dyr. Liceum Ogólnokształcącego Męskiego w Rzeszowie za r. szk. 1956/57, Rzeszów 1957, s. 5-10.
50. Jakubowska Zofia, Eksperyment pedagogiczny w Liceum /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1994/95, Rzeszów 1995, s. 5-7.
51. Jakubowska Zofia, Kisiel Ryszard, O nowej podstawie programowej /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2011/12, Rzeszów 2012, s. 4-7.
52. Jakubowska Zofia, Szkoła nadziei /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1892/93, Rzeszów 1993, s. 35-39.
53. Jakubowski Zbigniew, Ochenduszko Tadeusz, Aktywność edukacyjna i zawodowa absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego z lat 1987-1991 /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1996/97, Rzeszów 1997, s. 5-22.
54. Jakubowski Zbigniew, Ochenduszko Tadeusz, Plany i zamierzenia edukacyjno-zawodowe absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk.1997/98, Rzeszów 1998, s. 78-86.
55. Janik Michał, Juliusz Słowacki – próby poezji /w:/ Szóste Spraw .Dyr. c.k. II Szkoły Realnej we Lwowie za r. szk. 1909, Lwów 1909, s. 3-95.
56. Jasiewicz Feliks Szczęsny (prawdopodobnie, brak podpisu), Dzieje zakładu podczas wielkiej wojny w r. 1914/5 i 1915/6 /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum I. w Rzeszowie za r. szk. 1916, Rzeszów 1916, s. 3-19.
57. Jączek Jan, O teoriach przewodzenia ciepła. Cz. I /w:/ Spraw. Dyr. c.k. I Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1910, Rzeszów 1910, s. 1-23.
58. Jączek Jan, O teoryach przewodzenia ciepła (część II) /w:/ Spraw. Dyr. c.k. I Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1911, Rzeszów 1911, s. 1-16.
59. Jurkowski Błażej, Szymona Szymonowicza „Flagellum livoris”. Szkic historyczno-literacki /w:/ I Spraw. Dyr. c.k. Wyższej Szkoły Realnej w Jarosławiu za r. szk. 1904/5, Jarosław 1905, s. 3-43.
60. Kalitowski Emil, Sind Schiller’s historische Schriften, vornehmlich Seine „Geschichte des dreissgjährigen Krieges” für den Schulunterricht zu empfehlen? /w:/ Spraw. Dir. c.k. Gimnazii Akademičnoi u L’vivo za r. s(vnads)k. 1884/85, L’viov 1885, s. 1-34.
61. Kijas Juliusz, Dzieje ufundowania tablicy pamiątkowej ku czci profesorów i uczniów Państw. II Gimnazjum im. St. Sobińskiego w Rzeszowie, poległych za ojczyznę w latach 1914/1920 /w:/ Spraw. Dyr. Państw. II Gimnazjum im. Stanisława Sobińskiego w Rzeszowie za r. szk. 1927/28, Rzeszów 1928, s. 3-20.
62. Kisiel Ryszard, Dorobek Kolegium, Gimnazjum i Liceum Rzeszowskiego u progu 40-lecia PRL (referat wygłoszono podczas uroczystości dekoracji Sztandaru Szkoły Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1984/85, Rzeszów 1985, s. 5-21.
63. Kisiel Ryszard, Rozpoczynamy 330 rok szkolny... (referat wygłoszono podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1987/88, Rzeszów 1988, s. 10-19.
64. Kisiel Ryszard, zob. Hałdaś Weronika, Kisiel Ryszard, Doświadczenia…
65. Kisiel Ryszard, zob. Jakubowska Zofia, Kisiel Ryszard, O nowej…
66. Klemensiewicz Stanisław, O sposobie umiejętnego badania głosów zwierzęcych /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie za r. szk. 1888, Kraków 1888, s. 9-27.
67. Klemensiewicz Stanisław, O frazowaniu w śpiewie /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie za r. szk. 1888, Kraków 1888, s. 1-8.
68. Kopacz Artur, Myśl w sprawie reformy języka polskiego w gimnazjum /w:/ II Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum II w Nowym Sączu za r. szk. 1910, Nowy Sącz 1910, s. 3-26.
69. Kosiński Władysław, Porównawcze zestawienie niektórych właściwości języka ludowego zachodniej Galicyi ze staropolskim językiem /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Realnego i Wyższego Gimnazyum w Wadowicach za r. szk. 1877, Wadowice 1877, s. 3-19.
70. Kossowski Marian, Kilka słów o literackiej działalności Horacego /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1888, Rzeszów 1888, s. 3-23.
71. Kranz Ignacy, Trygonometrya kulista w zadaniach zastosowanych do Instrukcyi ministerialnych z roku 1899 /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie za r. szk. 1903, Kraków 1903, s. 1-16.
72. Kranz Ignacy, Teorye i poglądy pedagogiczne Kanta w związku z zasadniczymi pojęciami jego systemu filozoficznego /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie za r. szk. 1902, Kraków 1902, s. 1-36.
73. Kruk Ryszard, Propedeutyka filozofii i edukacja filozoficzna w ocenie uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2001/02, Rzeszów 2002, s. 22-27
74. Krystyniacki Jan, M. Tuliusza Cycerona tłumaczenie Arata, przez Jana Kochanowskiego uzupełnione i poprawione; bliżej rozpoznał i ocenił Jan Krystyniacki /w:/ Spraw. Dyr. c.k. IV Gimnazyum we Lwowie za r. szk. 1883, Lwów 1883, s. 3-82.
75. Krystyniacki Jan, O języku greckim pisarzy bizantyjskich w ogólności i o ich sposobie wyrażania imion słowiańskich w szczególności /w:/ Spraw. Dyr. c.k. IV Gimnazyum we Lwowie za r. szk. 1890, Lwów 1890, s. 3-51.
76. Krystyniacki Jan, Fasti Sarbieviani, czyli o chronologicznym porządku pieśni Sarbiewskiego /w:/ Spraw. Dyr. c.k. IV Gimnazyum we Lwowie za r. szk. 1886, Lwów 1886, s. 3-57.
77. Krystyniacki Jan, Matthiae Casimiri Sarbievii carmina posthuma ex codice Manu scripto in bibliotheca Ossolinian Leontopoli reservato descripta /w:/ Jahres-Bericht des k.k. zweiten Ober-Gymnasiums in Lemberg für das Schul-Jahr 1876, Lemberg 1876, s. 3-28.
78. Kultys Zdzisław, Historya Gimnazyum Drohobyckiego /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Drohobyczu za r. szk. 1908, Drohobycz 1908, s. 3-198.
79. Kultys Zdzisław, Ostatni książęta mazowieccy [Spór o Płock] /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum z wykł. jęz. polskim w Przemyślu za r. szk. 1906, Przemyśl 1906, s. 3-21.
80. Larski Bogumił, Dawny Rzeszów (Kilka szczegółów z dziejów miasta) /w:/ Spraw. Dyr. I. Państwowego Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1936/37, Rzeszów, 1937 s. 3-11.
81. Leśniak Jan, Analiza starożytnych. Referat wygłoszony na pierwszym posiedzeniu ogniska matematycznego dnia 19 XII 1931 /w:/ Spraw Dyr. Państw. Gimnazyum IV im. H. Sienkiewicza w Krakowie za r. szk. 1931/32, Kraków 1932, s. 5-15.
82. Leśniak Jan, Zasada indukcji matematycznej w szkole średniej /w:/ XI Spraw. Dyr. Państw. Gimnazjum IV in. H. Sienkiewicza w Krakowie za r. szk. 1928/29, Kraków 1929, s. 7-16.
83. Łopuszański Tadeusz, Z podstaw teorii funkcyi /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szk. 1903, Rzeszów 1903, s. 1-110.
84. Machowski Józef, Przystosowanie się zwierząt i roślin do warunków bytu. Szkic popularny /w:/ Spraw. Dyr. I Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1905, Rzeszów 1905, s. 3-27.
85. Maczuga Apolinary, Ostatnie lata życia Stanisława Orzechowskiego (1562-1566) na podstawie „Orichovian,ów”, wydanych przez dr J. Korzeniowskiego w Krakowie w r. 1891 /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Tarnowie za r. szk. 1894/5, Tarnów 1895, s. 3-34.
86. Manasterski Jarosław, Fizyka codziennego życia /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum VII we Lwowie za r. szk. 1910, Lwów 1910, s. 3-34.
87. Maurer Henryk, O tragedyi Mieczysława Romanowskiego p.t. „Popiel i Piast” Ustęp do studium krytycznego „Mieczysław Romanowski” /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum św. Jacka w Krakowie za r. szk. 1906, Kraków 1906, s. 1-43.
88. Maurer Henryk, Poczucie misyi u Słowackiego przed r. 1831 (Ze studyów nad Słowackim, podjętych w setną rocznicę jego urodzin z powodu „Grobu Agamemnona”) /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum Polskiego w Cieszynie za r. szk. 1908/09, Cieszyn 1909, s. 3-32.
89. Maurer Henryk, Przeszłość Polski w „Nieboskiej komedyi” Krasińskiego /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie za r. szk. 1912, Kraków 1912, s. 1-26.
90. Maurer Józef, „Ksiądz Marek” jako „ojczyzny całej krzyk” /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Lwowskiego Gimnazyum im. Franciszka Józefa za r. szk. 1911, Lwów 1911, s. 3-21.
91. Maurer Józef, Technika „Lambra” J. Słowackiego /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Lwowskiego Gimnazyum im. Franciszka Józefa za r. szk. 1909, Lwów 1909, s. 3-44.
92. Maurer Roman, Stanislaus Ciołek, vicekanzler von Polen und Bischof von Posen /w:/. Fünfter Jahresbericht des k.k. Real-und Obergymnasiums in Brody für das Schuljahr 1883, Brody 1883, s. 3-41.
93. Maurer Roman, Urzędnicy kancelaryjni królów polskich z lat 1434-1506. Studyum dyplomatyczne /w:/ Dritter Jahresbericht des k.k. Real-und Obergymnasiums in Brody für das Schuljahr 1881, Brody 1881, s. 1-51.
94. Mikluszka Katarzyna, Ochenduszko Tadeusz, Biblioteka I Gimnazjum w Rzeszowie (1658-1918) – na tle rozwoju bibliotekarstwa w Rzeszowie /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2006/07, Rzeszów 2007, s. 5-19.
95. Mikluszka Katarzyna, Ochenduszko Tadeusz, Biblioteka I Gimnazjum i Liceum 1918 – 1945 na tle rozwoju bibliotekarstwa w Rzeszowie /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2008/09, Rzeszów 2009, s. 19-31.
96. Nogaj Józef, Rozbiór krytyczny sielanek Józefa Bartłomieja Zimorowicza /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum we Lwowie za r. szk. 1887, Lwów 1887, s. 3-71.
97. Nowicki Franciszek, Goethes „Egmont” Charakteristik mit Rücksicht auf die psychologische Entwickelung des Dich-ters /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyun w Rzeszowie za r. szk. 1880, Rzeszów 1880, s. 3-16.
98. Nowicki Franciszek, Zriny. Tragedya w 5 aktach Teodora Körnera. Przekład miarowy dwóch pierwszych aktów przez prof. F. Nowickiego /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1884/5, Rzeszów 1885, s. 3-42.
99. Nowosielski Franciszek, Niektóre własności układu dwóch i więcej kół /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Samborze za r. szk. 1882, Sambor 1882, s. 3-39.
100. Ochenduszko Tadeusz, Awans zawodowy nauczycieli szkół średnich w okresie autonomii galicyjskiej /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2010/11, Rzeszów 2011, s. 11-22.
101. Ochenduszko Tadeusz, Droga do powstania województwa rzeszowskiego, /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2001/2002, Rzeszów 2002, s. 5-21.
102. Ochenduszko Tadeusz, Działalność społeczna księdza Stanisława Gryzieckiego /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2005/06, Rzeszów 2006, s. 5-10.
103. Ochenduszko Tadeusz, Działalność społeczna parlamentarzystów i radnych – wychowanków rzeszowskiego gimnazjum urodzonych w okresie zaborów /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2004/05, Rzeszów 2005, s. 5-18.
104. Ochenduszko Tadeusz, Lubomirscy kandydatami na króla /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1998/99, Rzeszów 1999, s. 5-15.
105. Ochenduszko Tadeusz, Pomocnicy kancelaryjni dyrektorów /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2012/13, Rzeszów 2013, s. 5-21.
106. Ochenduszko Tadeusz, Rada Szkolna Krajowa we Lwowie /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2013/14, Rzeszów 2014, s. 5-26.
107. Ochenduszko Tadeusz, Struktura społeczna młodzieży I Gimnazjum i Liceum – zarys problematyki /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk.2007/08, Rzeszów 2009, s. 7-21.
108. Ochenduszko Tadeusz, Sylwetki wybranych opiekunów bibliotek galicyjskich szkół średnich /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk.2009/10, Rzeszów 2010, s. 12-29.
109. Ochenduszko Tadeusz, Tadeusz Cieśla (1919-1952), /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1998/99, Rzeszów 1999, s. 18-19.
110. Ochenduszko Tadeusz, Tradycja wydawania sprawozdań szkolnych /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2010/11, Rzeszów 2011, s. 4-10.
111. Ochenduszko Tadeusz, Udział nauczycieli i uczniów galicyjskich szkół średnich w obchodach setnej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego w 1912 roku /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2011/12, Rzeszów 2012, s. 8-24.
112. Ochenduszko Tadeusz, Pietryka Wojciech, Szkoły średnie w Tarnopolu w latach 1820-1918 /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2014/15, Rzeszów 2015, s. 5-17.
113. Ochenduszko Tadeusz, zob. Jakubowski Zbigniew, Ochenduszko Tadeusz, Aktywność…
114. Ochenduszko Tadeusz, zob. Jakubowski Zbigniew, Ochenduszko Tadeusz, Plany…
115. Ochenduszko Tadeusz, zob. Mikluszka Katarzyna, Ochenduszko Tadeusz, Biblioteka…(1658-1918)…
116. Ochenduszko Tadeusz, zob. Mikluszka Katarzyna, Ochenduszko Tadeusz, Biblioteka…1918-1945…
117. Orzechowski Leon, O Agrykoli Tacyta wraz z komentarzem c. 41 do końca /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1877, Rzeszów 1877, s. 3-32.
118. Oskard Andrzej, Mowa Ś. Bazylego Wielkiego do młodzieży, o sposobie korzystania z umiejętności klasycznych /w:/ Jahresbericht des Kaiser. Königl. Ober-Gymnasiums in Rzeszów für das Schuljahr 1861, Rzeszów 1861, s. 1-23.
119. Oskard Andrzej, Die Methode des Platonisches Dialogs dem Verfahren der Sophisten gegenüber (dargestellt an den Dialogen Protagoras u. Gordias) /w:/ Jahresbericht des Kaiser Königl. Ober-Gymnasiums für das Schuljahr 1859, Rzeszów 1859, s. 1-20.
120. Oskard Andrzej, Uebersetzung zweiter Satyren des Horaz, wie mit Zugrundelegung des lateinischen Textes der vorgeschriebenen Schulausgabe von C.J. Grysar mit den Schüllern der 8. Klase des k.k. krak. Gymnasiums im 1. Semest. des Schulj. 1854 wersucht wurde /w:/ Program Gimnazjum św. Anny w Krakowie 1854 r., Kraków 1854.
121. Ostrowski Dezydery (prawdopodobnie, brak podpisu), Dzieje zakładu w trzecim roku wojny światowej 1916/7 /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum I. w Rzeszowie za r. szk. 1917, Rzeszów 1917 s. 3-11.
122. Ostrowski Dezydery (prawdopodobnie, brak podpisu), Dzieje zakładu w czwartym roku wielkiej wojny światowej 1917/8 /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum I. w Rzeszowie za r. szk. 1918, Rzeszów 1918, s. 3-8.
123. Ostrowski Dezydery (prawdopodobnie, brak podpisu), Dzieje zakładu w piątym roku wielkiej wojny światowej 1918/9 /w:/ Spraw. Dyr. Gimnazyum I w Rzeszowie za r. szk. 1918/19, Rzeszów 1919, s. 3-8.
124. Pietryka Wojciech, zob. Ochenduszko Tadeusz, Pietryka Wojciech, Szkoły…
125. Pollak Józef, Słowackiego „W Szwajcaryi” a powieści szwajcarskie: „Lizli” i „Mimli” /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum I w Tarnowie za r. szk. 1908/09, Tarnów 1909, s. 1-17.
126. Przemówienia uczniów na obchodach i porankach szkolnych w roku szkolnym 1933/34: Obchód 250 rocznicy odsieczy wiedeńskiej dnia 17 września 1933 - wystąpienie Wilkonia Adama, Obchód rocznicy Odrodzenia Ojczyzny dnia 11 listopada 1933 r. - wystąpienie Wilkonia Adama, Poranek ku czci 1-go Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego dnia 19 marca 1934 - wystąpienia Żurowskiego Władysława, Rzepki Józefa, Wilkonia Adama, Fica Kazimierza, Wołka Leopolda, Białka Józefa, Bujniewicza Zbigniewa, Słodyka Franciszka, Plisia Adama, Poranek z okazji „świętego Morza” w dniu 29 maja 1934 roku - wystąpienie Sowy Władysława /w:/ Spraw. Dyr. I Państwowego Gimnazjum im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1933/34, Rzeszów 1934, s. 3-14.
127. Rembacz Stanisław, Zapatrywania etyczne Platona /w:/ IV Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Buczaczu za r. szk. 1902/03, Stanisławów 1903, s. 3-29.
128. Roszka Emanuel, Untersuchungen über das epische Gedicht „Gauriel von Muntabel” /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Lwowskiego Gimnazyum im. Franciszka Józefa za r. szk. 1903, Lwów 1903, s. 3-76.
129. Roszka Emanuel, Wykaz książek znajdujących się w bibliotece nauczycielskiej rzeszowskiego gimnazyum z końcem roku 1899 /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1899, Rzeszów 1899, s. 3-48.
130. Roszka Emanuel, Wykaz książek znajdujących się w bibliotece nauczycielskiej rzeszowskiego gimnazjum z końca roku 1900 (Dokończenie) /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1900, Rzeszów 1900, s. 3-14.
131. Rychlik Ignacy, Historya szkoły realnej w Jarosławiu /w:/ XV Spraw. Dyr. c.k. Wyższej Szkoły Realnej a VI c.k. Gimnazyum w Jarosławiu za r. szk. 1890, Jarosław 1890, s. 1-45.
132. Rychlik Ignacy, Kolegiata Wszystkich Świętych w Jarosławiu /w:/ IX Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Jarosławiu za r. szk. 1893, Jarosław 1893, s. 1-80.
133. Sanojca Józef, De Comitiorum centuriatorum mutata ranione /w:/ Jahresbericht des k.k zweiten Obergymnasiums in Lemberg für das Schuljahr 1893, Lemberg 1893, s. 3-43.
134. Sanojca Józef, Stosunek Herodota do Hekatajosa /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1895, Rzeszów 1895, s. 3-19.
135. Sanojca Józef, Studya Herodota w dziedzinie poezyi greckiej /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1894, Rzeszów 1894, s. 3-52.
136. Sas Marcin, Komentarz do I pieśni „Iliady” [Homera] /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Bochni za r. szk. 1901, Kraków 1901, s. 1-29
137. Sas Marcin, Komentarz do I pieśni „Iliady” [Homera] (Dokończenie od w. 223 do w. 610) /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Bochni za r. szk. 1902, Kraków 1902, s. 1-28.
138. Schlinger Erwin, Kilka słów z powodu zamierzonej reformy nauki języka polskiego odnośnie szkół realnych /w:/ Pierwsze Spraw. Dyr. c.k. Wyższej Szkoły Realnej w Żywcu za r. szk. 1911, Żywiec 1911, s. 13-26.
139. Sędzimir Jan O. Język Słowackiego /w:/ Spraw. Dyr. c.k. I Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1909, Rzeszów 1909, s. 3-22.
140. Sobkowiak Andrzej, Tlen – niezbędna dla życia trucizna? /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1995/96, Rzeszów 1996, s. 5-14.
141. Sołtysik Kazimierz, Współpraca domu i szkoły w nauczaniu (Praktyczne wskazania dotyczące zorganizowanej pracy domowej dziecka) /w:/ Spraw. Dyr. Gimnazjum Polskiego w Gdańsku za r. szk. 1932/33, Gdańsk 1933, s. 31-36.
142. Sroczyński Ludwik, Elekcya Kazimierza Jagiellończyka na króla polskiego /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1904, Rzeszów 1904, s. 3-27.
143. Swiba Bronisław, De „Adelphis”Terentianis, /w:/ XIII Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Jarosławiu za r. szk. 1897, Jarosław 1897, s. 3-26.
144. Swiba Bronisław, De Heauton Timorumeno” Terentiana /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum św. Jacka w Krakowie za r. szk. 1904, Kraków 1904, s. 1-28.
145. Swiba Bronisław, Szczegóły mitologiczne w „Irydionie” Krasińskiego /w:/ Spraw. XI c.k. Dyr. Gimnazyum Realnego (IV) w Krakowie za r. szk. 1911/12, Kraków 1912, s. 1-43.
146. Sylwestrow Krystyna, Środki językowe ujęte w reklamie w celach perswazyjnych /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1996/97, Rzeszów 1997, s. 33-37.
147. Szafran Józef, Teofil Lenartowicz Ein Nachruf (wspomnienie pośmiertne) /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1893, Rzeszów 1893, s. 3-27.
148. Szafran Tomasz, Wywody etymologiczne w dziele Cycerona „De natura deorum”. Zebrał i w świetle nowszej gramatyki porównawczej przedstawił Tomasz Szafran /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Brzeżanach za r. szk. 1894, Brzeżany 1894, s. 3-24.
149. Szafran Tomasz, Zasady pedagogiczne L. A. Seneki /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Brzeżanach za r. szk. 1904, Brzeżany 1904, s. 3-24.
150. Szołajski Stanisław, Rozwój idei rewolucyjnej w powstaniu listopadowym (aż do upadku dyktatury) /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum I w Rzeszowie za r. szk. 1913, Rzeszów 1913, s. 3-38.
151. Szomek Bolesław, Genitivus u M. Reya pod względem syntaktycznym /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Sanoku za r. szk. 1892, Sanok 1892, s. 1-22.
152. Świeboda Józef, Józef Sebastian Pelczar (1842-1924) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1990/91, Rzeszów 1991, s. 87-90.
153. Świeboda Józef, Jubileusz Patrona Szkoły /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2000/2001, Rzeszów 2001, s. 16-25.
154. Świeboda Józef, Przyrodnicze pomoce naukowe w szkole galicyjskiej na przykładzie gimnazjum rzeszowskiego /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1991/92, Rzeszów 1992, s. 11-24.
155. Świeboda Józef, Struktura społeczna młodzieży w szkolnictwie szkolnym w Galicji Zachodniej w końcowej fazie feudalizmu (1790-1848), /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1989/90, Rzeszów 1990, s. 7-46.
156. Świeboda Józef, Św. Józef Sebastian Pelczar 1842-1924 /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2002/03, Rzeszów 2003, s. 5-18.
157. Świeboda Józef, Tadeusz Łopuszański (1874-1955) – reformator oświaty /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2003/04, Rzeszów 2004, s. 5-10.
158. Świeboda Józef, Wystrój artystyczny szkoły /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1993/94, Rzeszów 1994, s. 5-32.
159. Świeboda Józef, Zabudowania szkolne I Liceum w Rzeszowie /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1990/91, Rzeszów 1991, Rzeszów 1991, s. 10-25.
160. Józef Świeboda, Zarys rozwoju oświaty i nauki w Rzeszowie od XV do XX w. /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2003/04, Rzeszów 2004, s. 11- 15.
161. Świstuń Filip, Galicyjskie Beskidy i Karpaty lesiste. Zarys orograficzny, /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1876, Rzeszów 1876, s. 3-28.
162. Świstuń Filip, Kronika gimnazyum rzeszowskiego, /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum Rzeszowskiego za r. szk. 1885/6, Rzeszów 1886, s. 3-49.
163. Świstuń Filip, Nauka języków jako środek formalnego kształcenia umysłu /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1890, Rzeszów 1890, s. 3-42.
164. Świstuń Filip, Uwagi do pierwszej księgi kroniki Wincentego Kadłubka /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1887, Rzeszów 1887, s. 3-47.
165. Tokarski Tomasz, Botanische fragmente Ost-Galizien, /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1879, Rzeszów 1879, s. 3-20.
166. Tokarski Tomasz, Flora okolicy Rzeszowa /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1878, Rzeszów 1878, s. 3-38.
167. Tralka Jan, Katalog książek znajdujących się w bibliotece nauczycielskiej gimnazjum stryjskiego z końcem roku szkolnego 1899. Ułożony podług zasad podanych przez c.k. Radę Szkolną Krajową, /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazjum w Stryju za r. szk. 1899, Stryj 1899, s. 1-22.
168. Tralka Jan, Katalog książek znajdujących się w bibliotece nauczycielskiej. Cz. 2, /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazjum w Stryju za r. szk. 1906, Stryj 1906, s. 15-28.
169. Tralka Jan, Metodyczno-retoryczny rozbiór dialogu Platońskiego p.t. „Kriton” (z praktyki szkolnej), /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Stryju za r. szk. 1906, Stryj 1906, s. 3-14.
170. Tralka Jan, Osnowa, układ i cel Platońskiego „Eutyfona”. Istota idei /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Stryju za r. szk. 1897, Stryj 1897, s. 1-25.
171. Tralka Jan, Psychologia w gramatyce języków starożytnych /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Stryju za r. szk. 1898, Stryj 1898, s. 1-21.
172. Trawka Maciej, Historyczne znaczenie Konstytucji 3 maja 1791 r. /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1990/91, Rzeszów 1991, s. 26-32.
173. Truszkowski Aleksander, Kilka słów o założeniu gimnazjum w Jaśle wraz z kroniką zakładu w 25-letnią rocznicę istnienia zakładu /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Jaśle za r. szk. 1894, Jasło 1894, s. 3-19.
174. Truszkowski Aleksander, Koronacya Karola Wielkiego w Rzymie /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Tarnowie za r. szk. 1879, Tarnów 1879, s. 3-39.
175. Truszkowski Aleksander, Które drogi handlowe były najodpowiedniejsze dla rozwoju światowo-handlowych stosónków austryjacko-węgierskiej monarchii? (pisownia oryginalna) /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1881, Rzeszów 1881, s. 3-27.
176. Vrtel Stefan, Przyroda w warszawskim okresie twórczości Zygmunta Krasińskiego /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum im Franciszka Józefa we Lwowie za r. szk. 1912, Lwów 1912, s. 1-49.
177. Wasung Władysław, Katalog biblioteki nauczycielskiej c.k. Wyższego Gimnazyum w Jarosławiu. Cz. 1. /w:/ XVL Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Jarosławiu za r. szk. 1900, Jarosław 1900, s. 1-39.
178. Wasung Władysław, Katalog biblioteki nauczycielskiej c.k. Wyższego Gimnazyum w Jarosławiu za rok szk. 1901, /w:/ XVIL Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Jarosławiu za r. szk. 1901, Jarosław 1901, s. 39-58.
179. Wąsik Tomasz, Posłowanie Hozyuszowe do cesarza Ferdynanda I /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum z wykł. jęz. polskim w Przemyślu (na Zasaniu) za r. szk. 1913, Przemyśl 1913, s. 3-21.
180. Winkowski Józef, Wiersz ku uczczeniu 600-letniej rocznicy wstąpienia na tron Austryi Najjaśniejszej Rodziny Habsburgów /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1883, Rzeszów 1883 , s. 3-4.
181. Winkowski Józef, „Zriny. Tragedya w 5 aktach Teodora Körnera. Przekład miarowy trzech ostatnich aktów przez prof. J. Winkowskiego /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1889, Rzeszów 1889, s. 3-49.
182. Wróblewski Karol, „Genezis z Ducha – Modlitwa” J. Słowackiego (Obraz duszy poety) /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum VII we Lwowie za r. szk. 1909, Lwów 1909, s. 1-50.
183. Wróblewski Karol, Propedeutyka filozoficzna w gimnazyum (Szkic metodyczny) /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Stryju za r. szk. 1902, Stryj 1902, s. 1-33.
184. Wróblewski Karol, Smutek Skargi (Ślady i wykładniki przełomów w jego duszy) /w:/ IX Spraw. Dyr. c.k. II Gimnazym w Rzeszowie za r. szk. 1913, Rzeszów 1913, s. 1-48.
185. Wysocki Wincenty, Dramat Masynissy /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum I w Rzeszowie za r. szk. 1912, Rzeszów 1912, s. 3-14.
186. Wysocki Wincenty, „Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego” Stanisława Staszica, /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum I. w Rzeszowie za r. szk. 1914, Rzeszów 1914, s. III –XL.
187. Zawirski Zygmunt, Ilość praw kojarzenia przedstawień /w:/ V Spraw. Dyr. c.k. II Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1909, Rzeszów 1909, s. 1 – 32.
188. Zawirski Zygmunt, Ilość praw kojarzenia przedstawień (Dokończenie) /w:/ VI Spraw. Dyr. c.k. II Gimnazyum w Rzeszowie za r. szk. 1910, Rzeszów 1910, s. 1-56.
189. Zych Franciszek, Dwie uroczystości szkolne w nowym budynku gimnazjalnym /w:/ I Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Buczaczu za r. szk. 1900, Buczacz 1900, s. 3-24.
190. Zych Franciszek, Powołanie Krzyżaków do Polski /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Przemyślu za r. szk. 1887, Przemyśl 1887, s. 3-10.
191. Zych Franciszek, W 150 rocznicę. Przyczynki do historyi buczackiego gimnazjum /w:/ VI Spraw. Dyr. c.k. Gimnazyum w Buczaczu za r. szk. 1905, Buczacz 1905, s. 3-33.

Cykl: Biogramy wybitnych absolwentów

1. Jakubowska Zofia, Ksiądz Walenty Bal (1920-2002) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2001/02, Rzeszów 2002, s. 74-76.
2. Jakubowska Zofia, Stanisław Papczyński (1631-1701) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2006/07, Rzeszów 2007, s. 57-60.
3. Ochenduszko Tadeusz, Jerzy Michalski (1870 – 1956) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2007/08, Rzeszów 2005, s. 57-60.
4. Ochenduszko Tadeusz, Roman Krogulski (1868-1936) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2004/05, Rzeszów 2005, s. 82-86.
5. Słodyk Józef, Dr Franciszek Słodyk, /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1999/2000, Rzeszów 2000, s. 55-56.
6. Świeboda Józef, Aleksander Eugeniusz Weron, prof. dr hab. inż. Politechniki Wrocławskiej, matematyk /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2008/09, Rzeszów 2009, s. 72.
7. Świeboda Józef , Edward Bronisław Gedl (1854 – 1909) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2008/09, Rzeszów 2009, s. 71 – 72.
8. Świeboda Józef, Ludwik Józef Melicher /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1993/94, Rzeszów 1994, s. 117-118.
9. Świeboda Józef, Prof. zw. dr hab. Cezary Żórawski /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1993/94, Rzeszów 1994, s. 118.
10. Świeboda Józef, Władysław Skubisz (1922 – 1944) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1990/91, Rzeszów 1991, s. 91-92.
11. Tondera Tadeusz, Jan Tondera (1917-1940) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2000/01, Rzeszów 2001, s. 70.

Biogramy wybitnych absolwentów I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie w sprawozdaniach dyrekcji tejże szkoły napisały także osoby nie będące jej nauczycielami ani absolwentami:
Jaśkiewicz Bronisław, Jan Stefan Kotowicz (1890-1966) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2003/04, Rzeszów 2004, s. 67-68.
Szarzyńska Bernadeta, Kazimierz Dejmek (1924-2002) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2002/03, Rzeszów 2003, s. 68.

Cykl: Sylwetki dyrektorów I Gimnazjum i Liceum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie
1. Ochenduszko Tadeusz, Wawrzyniec Wilk (1885-1939) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2005/06, Rzeszów 2006, s. 61-64.
2. Ochenduszko Tadeusz, Andrzej Oskard (1822 – 1874) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2009/10, Rzeszów 2010, s. 61-62.

Cykl: Wspomnienia:
1. Aresztowanie Jana Tondery według wspomnień jego brata Tadeusza /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2000/01, Rzeszów 2001, s. 71-72.

Nekrologi:
1. Bajor Barbara, Stanisław Grzesik (22 IV 1928 – 19 XII 1967) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1967/68 (mps.), s. 54-55.
2. Barłowska Alicja, Marian Szpunar (1894 – 1965) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1965 (mps.), s. 41.
3. Jakubowska Zofia, Jarosław Fudżak (1969 – 1999) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1999/2000, Rzeszów 2000, s. 119.
4. Jakubowska Zofia, Mieczysław Perdeus (1908 – 2000) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2000/01, Rzeszów 2001, s. 129.
5. Kisiel Ryszard, Maria Martynowicz-Mierzwińska (1947 – 2009) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2009/2010, Rzeszów 2010, s. 112.
6. Kruk Ryszard, Piotr Plizga (1930 – 2002) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2001/02, Rzeszów 2002, s. 132.
7. Lisowska Helena, Wł. Długosz (29 XII 1906 – 7 III 1069) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im.. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1968/69 (mps.), s. 58 – 59.
8. Nogaj Józef Puchiewicz Władysław /w:/ Spraw. Dyr. c.k. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za r. sz. 1899, Rzeszów 1899, s. 71.
9. Pyrek Grażyna, Kawa Kazimierz (1905 – 1967) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk.1966/67 (mps.), s. 43.
10. Sudnikiewicz Anna, Marian Szewera (1885 – 1964) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1963/64 (mps.), s. 33-34.
11. Świeboda Józef, Barbara Fedor (1942 – 1997) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1996/97, Rzeszów 1997, s. 111.
12. Świeboda Józef, Bronisława Majgierowa /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1990/91, Rzeszów 1991, s. 92-93.
13. Świeboda Józef, Józef Rączy (9 III 1890 – 24 VII 1966) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk.1965/66 (mps.), s. 47-48.
14. Świeboda Józef, Józefa Dudzińska /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszo-wie za r. szk. 1993/94, Rzeszów 1994, s. 118-119.
15. Świeboda Józef, Paweł Jakubowicz (1906 – 1987) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1986/87, Rzeszów 1987, s. 71-72.
16. Świeboda Józef, Stanisław Piątek /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1988/89, Rzeszów 1899, s. 65.
17. Świeboda Józef, Stanisława Bochenek (1906 – 1993) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 1992/93, Rzeszów 1993, s. 128-129.
18. Świeboda Józef, Władysław Witek (1903 – 1986) /w:/ Spraw. Dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk.1985/86, Rzeszów 1986, s. 72 – 73
Opracowałem na podstawie:
- sprawozdań szkolnych szkół galicyjskich zawartych w:
- zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
- zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie,
- zbiorach biblioteki I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie;
- książki Ewy Jankisz Bibliografia rozpraw zawartych w sprawozdaniach szkolnych za lata 1843-1998 w zbiorach Biblioteki Głównej WSP w Rzeszowie Część I, Rzeszów 2000,
- wykazów artykułów zamieszczanych przez dyrektorów szkół średnich na okładkach sprawozdań szkolnych.
(opracowano -styczeń 2012 r., uzupełnienia wprowadzono – VI 2016)