MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

XIII Spotkania z Fizyką (2006)


spotkania13

 

XIII Spotkania z Fizyką

Już po raz trzynasty zainteresowani fizyką uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Podkarpacia mogli uczestniczyć w Spotkaniach z Fizyką – cyklicznej imprezie organizowanej przez I Liceum Ogólnokształcące we współpracy z Katedrą Fizyki PRz i Fundacją Nauka dla Przemysłu i Środowiska.

Spotkania odbyły się w dniach
26 - 27 października 2006 r.

 

Pierwszy dzień Spotkań rozpoczął prof. dr hab. T. Paszkiewicz wystąpieniem przybliżającym problematykę badań nad kosmicznym promieniowaniem tła. W szczególności omówił wyniki eksperymentu COBE, za który John C. Mather i Georg F. Smoot otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2006. Profesor podkreślił znaczenie odkrycia noblistów dla lepszego poznania początków Wszechświata oraz wyjaśnienia przyczyn powstania gwiazd i galaktyk.

W drugiej części wystąpienia profesor wygłosił wykład na temat zjawiska nadprzewodnictwa, akcentując możliwości jego zastosowania w nauce, przemyśle i medycynie. Wykład był połączony z prezentacją niezwykle ciekawego efektu lewitacji magnetycznej oraz demonstracją przejścia nadprzewodnika wysokotemperaturowego ze stanu normalnego do stanu nadprzewodnictwa.

Następnie uczestnicy Spotkań wysłuchali wykładu prof. dr. hab. K. Kropa, który zapoznał słuchaczy z własnościami promieniowania synchrotronowego, szeroko omawiając jego zastosowania w fizyce powierzchni, w chemii, krystalografii, biologii molekularnej, geofizyce i medycynie.

W drugim dniu Spotkań uczniowie uczestniczyli w pokazach doświadczeń z zakresu mechaniki i akustyki oraz optyki geometrycznej i falowej z wykorzystaniem światła laserowego. Pokazy prowadzone były przez pracowników Katedry Fizyki PRz dr. J. Mamczura i dr. T Więcka w małych, kilkunastoosobowych grupach. Kameralna atmosfera ułatwiała uczniom aktywny udział w eksperymentach fizycznych. Podejmowali oni próby wyjaśniania obserwowanych zjawisk, pomagali w ich demonstrowaniu, zadawali prowadzącym pytania, robili zdjęcia ciekawych efektów.

Zarówno wykłady jak i pokazy zostały bardzo dobrze ocenione przez uczniów i ich nauczycieli. Deklarowali oni chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach Spotkań z Fizyką co świadczy o tym, że warto kontynuować działania edukacyjne w tej formie.

red. Agata Błahut - Koordynator Spotkań z Fizyką

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.