Partnerstwo / Schulpartnerschaft

PARTNERSTWO SZKÓŁ EUROPAGYMNASIUM KLAGENFURT - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RZESZOWIE

Współpraca między szkołami istnieje już od ponad 18 lat. Rozpoczęta została w roku 1992 w ramach partnerstwa miast Klagenfurtu i Rzeszowa. Jej inicjatorami byli nauczyciele mgr Henryk Cierpiał i mgr Valentin Barac. Głównym punktem współpracy międzyszkolnej jest wymiana uczniowska. Odbywa się ona co dwa lata (do roku 2001 corocznie ). Uczniowie z  I Liceum wyjeżdżają do Klagenfurtu   na wiosnę, jesienią gościmy w Rzeszowie  z rewizytą uczniów z Europagymnasium. Wymiana uczniowska obejmuje różne zagadnienia tematyczne z historii, kultury, geografii  Austrii i Polski.

Zajmujemy się również współczesnymi problemami polityczno - ekonomicznymi, n.p. Polska i Austria w Unii Europejskiej. Oprócz tego staramy się lepiej poznać, biorąc udział w wycieczkach krajoznawczych, dyskotekach, ogniskach i „międzynarodowych” rozgrywkach sportowych. Uczniowie i nauczyciele  I LO brali kilkakrotnie udział w balu maturalnym (Europaball) w Klagenfurcie.

My także gościliśmy  wielokrotnie delegację z Klagenfurtu na naszej zabawie studniówkowej. Ostatnia wizyta naszych gości z Klagenfurtu miała miejsce we wrześniu 2011 roku. W roku 2013 planowana jest kolejna wymiana uczniowska. Pod koniec maja grupa uczniów naszej szkoły wyjeżdża do miasta nad jeziorem Wörthersee, my zaś oczekujemy naszych przyjaciół z Klagenfurtu w mieście nad Wisłokiem we wrześniu tego roku.


Do zobaczenia w Klagenfurcie!

Serdecznie witamy w Rzeszowie!

 

SCHULPARTNERSCHAFT EUROPAGYMNASIUM KLAGENFURT - KONARSKI - LYZEUM RZESZÓW

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen besteht schon über 18 Jahre. Sie wurde im Jahre 1992 im Rahmen der Städtepartnerschaft begonnen. Die Initiatoren der Schulpartnerschaft waren Lehrer Mag. Henryk Cierpiał und Mag. Valentin Barac. Den Schwerpunkt der Zusammenarbeit bildet der Schüleraustausch, der alle zwei Jahre ( bis 2001 alljährlich) stattfindet; im Frühling fahren die polnischen Schüler nach Klagenfurt, im Herbst fahren die Schüler des Europagymnasiums zu Gegenbesuch nach Rzeszów.

Der Schüleraustausch umfasst verschiedene Themenbereiche: Geschichte, Kultur, Geographie beider Länder. Wir beschäftigen uns auch mit zeitgenössischen, politischen und ökonomischen Problemen wie z. B.  Polen und   Österreich in der EU. Darüber hinaus lernen wir uns besser kennen, indem wir gemeinsam an landeskundlichen Ausflügen, Disko- und-Grillabenden sowie an  „internationalen“ Sportwettkämpfen teilnehmen. Lehrer und Schüler  des Konarski- Lyzeums waren einigemal Gäste auf dem Europaball in Klagenfurt, Delegationen aus dem Europagymnasium gastierten auch  ein paar Mal auf dem Maturaball in Rzeszów. Den letzten Besuch stattete eine Abordnung aus Klagenfurt im September 2011. Im Jahre 2013 wird der nächste Schüleraustausch geplant. Eine Schülergruppe unseres Lyzeums fährt Ende Mai in die Stadt am Wörthersee und wir erwarten unsere Freunde  aus Klagenfurt in der Stadt am Wisłok- Fluss im September dieses Jahres.


Auf Wiedersehen in Klagenfurt!

Herzlich willkommen in Rzeszów!