MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Poszukujemy koordynatora projektu.

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie uzyskało dofinansowanie na realizację mikroprojektu: „Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiae speciosae” nr INT/EK/KAR/1/II/A/0119, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja2014-2020.

W związku z powyższym poszukujemy osób zainteresowanych pełnieniem funkcji koordynatora projektu.

W załączeniu znajdują się niezbędne dokumenty.

Z poważaniem

Piotr Wanat
dyrektor szkoły
I Liceum Ogólnokształcące
w Rzeszowie

Dokumenty:
OFERTA zał. nr 3
Zał. nr 3a Wzór umowy - koordynator
Zał. nr 3b Doświadczenie zawodowe
Zał. nr 3c Oświadczenie o braku powiązań
Zał. nr 3d Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
ZAPYTANIE OFERTOWE zał. nr 2_

 

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.