Ogłoszenie

  pasek logo1

Rzeszów 23.08.2018 r.

W związku z realizacją mikroprojektu: „Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiae speciosae” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, nr INT/EK/KAR/1/II/A/0119 zapraszamy do złożenia ofert na:

I.    Stworzenie od podstaw nowej strony internetowej mikroprojektu: „Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiae speciosae”
II.    Stworzenie mapy ziół karpackich w formie e-narzędzia, wykorzystującej publicznie udostępnione zasoby cyfrowych map - w ramach inicjatywy Openstreetmap.org, Google Maps, Geoportalu Polskiej Infrastruktury Informacji przestrzennej.

W załączeniu znajdują się niezbędne dokumenty.

Z poważaniem
Piotr Wanat
dyrektor szkoły
I Liceum Ogólnokształcące
w Rzeszowie

 

DOKUMENTY:

Doświadczenie zawodowe zał. 3 b.docx
Formularz cenowy zał. 3 c.docx
OFERTA zał. 3.docx
Umowa - wzór zał. 3 a.pdf
Zapytanie ofertowe zał. 2.pdf