Koordynator mikroprojektu po stronie polskiej

pasek logo1

Rzeszów, dnia  29.08.2018 r.

W związku z realizacją mikroprojektu: „Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiae speciosae” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020,
nr INT/EK/KAR/1/II/A/0119 zapraszamy do złożenia ofert na:
koordynatora mikroprojektu po stronie polskiej.

W załączeniu znajdują się niezbędne dokumenty.

Z poważaniem
Piotr Wanat
dyrektor szkoły
I Liceum Ogólnokształcące
w Rzeszowie

OFERTA zał. nr 3.docx
Zał. nr 3a Wzór umowy - koordynator.docx
Zał. nr 3b Doświadczenie zawodowe.docx
Zał. nr 3c Oświadczenie o braku_powiązań.docx
Zał. nr 3d Oświadczenie o braku podstaw do_wykluczenia.docx
Zapytanie ofertowe.pdf