MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Nabór wniosków - STYPENDIA UNIJNE!

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie od 10 do 21 września 2018 r. prowadził będzie nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019. 

Przypominamy, że uczniowie spełniający kryteria zgłaszają się do wychowawców klas w celu ustalenia opiekuna dydaktycznego.

Stypendia w wysokości 4.000 zł (przyznawane na okres 10 miesięcy) będą współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne.

Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów i uczennic uczących się w 3 klasie gimnazjum oraz do uczniów i uczennic uczących się w liceach ogólnokształcących.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów, który wraz z pozostałą dokumentacją dostępny jest do pobrania ze strony internetowej www.podkarpackie.edu.pl, zakładka 2018/2019 Szkolnictwo ogólne, następnie: Dokumenty do pobrania.

Wnioski o przyznanie stypendium można wypełniać w tzw. Generatorze wniosków dostępnym na stronie www.podkarpackie.edu.pl.

Informacje, które mogą okazać się pomocne w procesie wypełniania i składania wniosków o przyznanie stypendium zostały zamieszczone na stronie podkarpackie.edu.pl następnie: Dla Wnioskodawców.

Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lisa Kuli 13, pokój 24, 26, 27 telefonicznie pod nr telefonu:
(17) 747 59 52,(17) 747 59 43, (17) 747 59 42, (017) 747 59 40, za pomocą poczty elektronicznej na adres: dek@podkarpackie.pl (w tytule wiadomości proszę podać „stypendia unijne-ogólne”).

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.