Zapytanie ofertowe-tłumaczenia z j. polskiego na j. słowacki

W związku z realizacją mikroprojektu "Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiae speciosae" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014- 2020, nr INT/EK/KAR/1/II/A/0119 zapraszamy do złożenia oferty na realizacje usługi polegającej na tłumaczeniu dokumentów wypracowanych w ramach ww projektu z języka polskiego na język słowacki i odwrotnie. Szczegóły znajdują się w dokumentach zamieszczonych w załączniku.


Z poważaniem
Justyna Kołcz
koordynator projektu

Dokumenty:
Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 3 - oferta.docx
Załącznik nr 3a -wzór umowy.docx
Załącznik nr 3b - oświadczenie.docx