Zapytanie ofertowe - wykonanie opracowań graficznych i wydruk materiałów promocyjnych, zakup oraz nadruk logotypów projektu na gadżetach promocyjnych

W związku z realizacją mikroprojektu "Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiae speciosae" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014- 2020, nr INT/EK/KAR/1/II/A/0119 zapraszamy do złożenia oferty na realizacje usługi polegającej na wykonanie opracowań graficznych i wydruk materiałów promocyjnych, zakup oraz nadruk logotypów projektu na gadżetach promocyjnych.
Szczegóły znajdują się w dokumentach zamieszczonych w załączniku.

Z poważaniem
Piotr Wanat
Dyrektor I LO Rzeszów

Dokumenty:
Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 3- oferta.docx
Załącznik nr 3a-wzór umowy.docx
Załącznik nr 3b - doświadczenie zawodowe.docx