Stypendia dla uczniów klas 1 i 2 – przypomnienie

Uczniowie mogą ubiegać się w szkole o następujące stypendia:


1. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares
2. Stypendium MEN, informacje TUTAJ
3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, informacje TUTAJ
4. Projekt unijny Urzędu Marszałkowskiego dla uczniów zdolnych.
5. Stypendium „Nie zagubić talentu”.
6. Stypendia w zakresie twórczości artystycznej. Szczegóły: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszow, ul. Rynek 11 w Rzeszowie, tel. 17 87 54 770.

bip.erzeszow.pl

Nabór do programów prowadzą wychowawcy klas.

Szkolna Komisja Stypendialna dokonuje sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów otrzymanych od wychowawców.

podkarpackie.edu.pl