78. rocznica powstania AK

1orzeł ak

Na mocy rozkazu Naczelnego Wodza gen. W. Sikorskiego z dnia 14 II 1942 r. Związek Walki Zbrojnej przemianowano na Armię Krajową. Była to najsilniejsza i najlepiej zorganizowana armia podziemna w okresie II wojny światowej w Europie. Jej liczebność dochodziła do 300 000 członków. Armia Krajowa prowadziła za pomocą sabotażu, dywersji, wywiadu i propagandy walkę zbrojną z nazistami. AK rozwiązano 19 I 1945 r. przy czym część akowców odmówiła wyjścia z podziemia i kontynuowała walkę z władzami komunistycznymi. Żołnierze AK byli prześladowani przez cały okres PRL, szczególnie w okresie stalinizmu. Obecnie traktowani są jak bohaterowie narodowi.

2ak

W Rzeszowie obchody 78. rocznicy powstania Armii Krajowej rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętego Krzyża, następnie uczestnicy uroczystości udali się pod Pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, gdzie odbyły się oficjalne przemówienia zaproszonych gości, Apel Pamięci, salwa honorowa oraz składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem.

6ak

W uroczystościach wzięli udział kombatanci, przedstawiciele IPN, władz samorządowych, służb mundurowych, pocztów sztandarowych, mieszkańców regionu oraz młodzieży.

5ak

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 1 ag, a wiązankę pod pomnikiem złożyła delegacja złożona z E. Lemiech, K. Biry i B. Łapkowskiego. Po oficjalnych uroczystościach odbył się piknik wojskowy.

5ak