Rajd rowerowy do Sołonki

Rajd rowerowy do Sołonki

15  października  młodzież  naszej  szkoły  wzięła  udział  w  50 km rajdzie rowerowym  do  źródeł  Sołonki.  Rajd  został  zorganizowany  we wspólpracy  z IV  LO  w  Rzeszowie.

 


Solanka w Sołonce jest częścią tzw. solanek podkarpackich występujących wzdłuż Pogórza Karpackiego w pasie solanek sanocko-przemyskich.

rs2

Na przełomie XVI i XVII wieku Sołonka była własnością rodu Ligęzów z Rzeszowa. Warzoną tu sól sprzedawano wówczas na rynku w Rzeszowie, gdzie Ligęzowie utworzyli w tym celu stoły solne.

rs3

Uczestnictwo w rajdzie przybliżyło młodzieży historię naszego regionu w ciekawej i atrakcyjnej formie oraz promowało aktywność fizyczną, jako sposób spędzania czasu.

rs4

rs5

rs6

rs7