Zwycięzcy Igrzysk Ratowniczych

21 lutego w I LO odbyły się II Rzeszowskie Igrzyska Ratownicze. W tym roku w wydarzeniu oprócz młodzieży z naszego liceum wzięły udział drużyny z rzeszowskich szkół średnich i nie tylko. Gościliśmy uczniów z II LO, III LO, V LO, VI LO, VII LO, ALO, ZS Spożywczych a także drużynę harcerzy z Kolbuszowej.

rat5

Po inauguracji igrzysk uczniowie pisali test wiedzy dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy, a następnie w obecności łączników udali się do sal, gdzie czekały na nich improwizowane scenki. Symulacja wypadku, katastrofy, pożaru, wybuchu to tylko niektóre sytuacje, z jakimi musieli sobie poradzić uczestnicy. Umiejętności udzielania pomocy w przypadku złamań, oparzeń, padaczki, hipotermii, ran kłutych, wstrząsu czy udaru były również sprawdzane.

rat7

Jak się okazało, poziom wiedzy uczestniczących drużyn był bardzo wysoki, choć scenki do łatwych nie należały, a były wręcz bardzo trudne i skomplikowane.
Największą liczbę punktów zdobyli:
1 miejsce - drużyna Agat z Kolbuszowej
2 miejsce - maturzyści z I LO
3 miejsce - grupa ratownicza (2e) z I LO

rat2

rat6

Igrzyska nie odbyłyby się, gdyby nie pomoc w organizacji i zaangażowanie naszych partnerów: PCK Oddział Okręgowy, Harcerskiej Grupy Ratowniczej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Rady Młodzieży Rzeszowa, Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego URz. Dziękujemy wszystkim sędziom, pozorantom i wolontariuszom za ich czas i poświęcenie, a także sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla uczestników, oraz patronom. Szczególnie dziękujemy naszej absolwentce Gabrieli Rzeszutek, która jest inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia już po raz kolejny, Samorządowi Uczniowskiemu I LO oraz uczennicom, które organizowały to wydarzenie i dbały o jego oprawę techniczną a także wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom z naszej szkoły.

rat3

Cieszy nas fakt, że młodzież jest żywo zainteresowana nauką udzielania pierwszej pomocy i chętnie bierze udział w zawodach, podczas których może sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Natomiast wrażenia, emocje oraz wiedza pozostaną jeszcze na długo.

rat4