MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

229 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

PIERWSZA KONSTYTUCJA W EUROPIE
USTAWA RZĄDOWA 3 maja 1791 
Ustawa rządowa konstytucja 3 MajaW imię Boga w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z bożej łaski i woli narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz z Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.
Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady,(…) wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną
i wolność wewnętrzną narodu,(…), chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód,(…) , dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy(…).

Konstytucja 3 maja była ustawą przełomową, pierwszą w Europie drugą na świecie. Miała naprawić wewnętrzne stosunki społeczne, panujące w państwie. Była też jedną z prób odpowiedzi na I rozbiór Polski i zapobieżeniu dalszemu rozkładowi państwa. Była ukoronowaniem sejmu czteroletniego (tzw. Sejmu Wielkiego). Same prace od początku trwały w konspiracji pod przewodnictwem Stanisława Małachowski - marszałka, Ignacego Potockiego oraz Hugo Kołątaja.

Sam sejm zebrał się w październiku 1788 roku. W jego rezultacie ogłoszono powiększenie liczby wojsk do 100 tysięcy, wprowadzono ofiarę 10 grosza (10% dochodów szlacheckich) i ofiarę 5 grosza (5% dochodów kościelnych) - w pewien sposób zatem uchwalono stawki podatkowe. Wkrótce wycofano się z powiekszania armii do zaledwie 65 tysięcy. Pozbawiono bezrolną szlachtę (gołotę) praw publicznych. Najważniejszą uchwaloną ustawą była jednak właśnie Konstytucja 3 Maja. Uchwalono ją 3 maja 1791 roku.

 

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.