Radio Rzeszów o nagrodzie dla I Liceum

I Liceum zostało wyróżnione jako Złota Europejska Szkoła Praworządności - za wybitne osiągnięcia uczniów w olimpiadach społeczno-prawnych. Z tej okazji Wojciech Pietryka, nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie był goście Radia Rzeszów.

Posłuchaj rozmowy