Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 maja 2020 r. zmarł
Jan Bator,

absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie (1968 r.) i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

wieloletni Prezes Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych
„KRUSZGEO" S.A. w Rzeszowie.

Straciliśmy niezwykle ciepłego człowieka, serdecznego przyjaciela i donatora Szkoły.

Społeczność I Liceum w Rzeszowie

znicz