Katyńczycy z I LO

Sylwetki naszych absolwentów, którzy zostali zamordowani przez sowietów w wyniku tzw. "zbrodni katyńskiej". Kliknij na zdjęcie lub nazwisko, aby przeczytać biogram. Prosimy również osoby, rodziny, które dysponują pamiątkami, zdjęciami, dokumentami, które pomogą uzupełnić informacje o naszych absolwentach o przesyłanie na adres kmilcarek@1lo.rzeszow.pl

Józef Drążek Drawicz
Józef Drążek Drawicz 

Jan Boroń

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Boroń
Stefan Hakalla
Stefan Hakalla 
 Artur Hausner
Artur Hausner
Tadeusz Karakiewicz
Tadeusz Karakiewicz
 Mieczysław Samołyk
Mieczysław Samołyk
Piotr Szczupiel
Ksiądz Piotr Szczupiel
 
 
Biogramy zostały przygotowane przez Julię Wiater i Emilię Wieczorek uczennice kl. 1 a pod opieką prof. Marcina Świętonia. Redagowała i edytowała prof. K.Milcarek-Mróz