Turniej Debat Oksfordzkich „Ku słońcu”

Klub Debat w Rzeszowie działający przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie w dniach 22-26 czerwca organizuje online I Rzeszowski Turniej Debat Oksfordzkich „Ku słońcu”. Oprócz drużyn z II i III Liceum biorą w nim udział także dwie drużyny z naszego Liceum:
Aurea dicta w składzie: Aleksandra Warchoł, Julia Wiater, Bartosz Łapkowski, Krzysztof Bira (z klasy I ag)
Promyczki Konarskiego w składzie: Laura Grębowska (z klasy I bs), Kornelia Wilk, Aleksander Oleszek, Mateusz Kulig (z klasy I ag)
Drużyny będą debatować na tematy społeczne, polityczne i historyczne; zwycięzców poznamy już w piątek 26 czerwca.
Pomysłodawcami i organizatorami turnieju są: Katarzyna Kiebała z kl. 2b oraz Szymon Urbanek z kl. 1ag.
Turniej będą oceniać oraz prowadzić jako marszałkowie nasi absolwenci m.in. Tymon Kosiorowski i Szymon Szurlej. Ponad to sędziować będą studenci UR zaangażowani w debaty oksfordzkiejOpiekunem klubu jest prof. K.Milcarek-Mróz
ku słońcu