MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Sprawozdanie ze współpracy w roku szkolnym 2019/2020

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie wzięła udział w cyklu zajęć „#WSPÓŁCZESNOŚĆ na warsztat”, które prowadzone były przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Warsztaty, ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną, odbywały się w formie online.

 

Poniżej relacja Edyty Lemiech, uczennicy klasy 1 ag, która brała udział w spotkaniach:

Od 14 maja 2020 r. uczestniczę w zajęciach prowadzonych przez Magdalenę Zarembę, doktorantkę w Katedrze Krytyki Literackiej KUL. Spotkania realizowane są w ramach projektu „#współczesność na warsztat”. Patronem i organizatorem cotygodniowych zajęć, odbywających się na platformie zoom.us, jest Uniwersytet Otwarty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Celem warsztatów jest przybliżenie młodym humanistom szeroko rozumianej wiedzy z zakresu sztuki współczesnej oraz przedstawienie narzędzi niezbędnych do odbioru i analizy dzieł, a także zachęcenie do rozmów o postawach młodego człowieka wobec owoców dzisiejszej twórczości. Początkowo zajęcia miały charakter wprowadzający i nakłaniały uczestników do zadawania pytań oraz poszukiwania odpowiedzi na temat podstawowych zagadnień z dziedziny sztuki współczesnej. Z biegiem czasu, rozmówcy stali się bardziej otwarci i gotowi do dyskusji oraz wysuwania własnych wniosków i subiektywnych opinii na temat dzisiejszych artystów i ich tekstów. Przedmiotem rozmów podczas kolejnych spotkań były temat kreacji i autokreacji w sztuce w oparciu o wybrane zjawiska z pogranicza obyczajowości i osobowości artystycznych. Poruszone zostały również kwestie dotyczące poezji i teatru współczesnego. Zostały nam także przybliżone sylwetki wybitnych artystów.
Takie zajęcia są według mnie niezwykle przydatne i pouczające. Oprócz ich aspektu naukowego, okazało się że jest to także przyjemna forma spędzenia czasu wolnego, która zostanie w pamięci na bardzo długi czas.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.