Wyniki matury 2020

szkoła3

11 sierpnia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur. Średnia na Podkarpaciu to 75,2% 

I Liceum może pochwalić się zdawalnością matury na poziomie 98,13%