MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Uwaga maturzyści - stypendium

Rada Miasta Rzeszowa w dniu 23 czerwca 2020r. przyjęła uchwałę Nr XXXIII/676/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares (Dz. Urz. Woj. z 2020 r., poz. 2892) edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/1189/.

Maturzyści, którzy w roku szkolnym 2019/2020 są absolwentami rzeszowskich szkół publicznych i niepublicznych mogą starać się o Stypendium Primus, jeżeli spełniają łącznie następujące kryteria:

- przystąpili do egzaminu maturalnego,
- osiągnęli wynik na poziomie co najmniej 85%, liczonych jako średnia z 3 obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym,
- osiągnęli wynik na poziomie co najmniej 75%, liczonych jako średnia z 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Wnioski wraz z kserokopią świadectwa maturalnego proszę skłać do sekretariatu szkoły do dnia 19 sierpnia, do godziny 15.00. Prosimy o wypełnienie wszystkich części wniosku i nie wpisywanie daty. 

Stypendium Primus przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

wniosek - CZĘŚĆ I.pdf

wniosek - CZĘŚĆ II.pdf

CZĘŚĆ III - załącznik nr 1 PIP - PRIMUS.pdf

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.