Uwaga maturzyści - stypendium

Rada Miasta Rzeszowa w dniu 23 czerwca 2020r. przyjęła uchwałę Nr XXXIII/676/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares (Dz. Urz. Woj. z 2020 r., poz. 2892) edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/1189/.

Maturzyści, którzy w roku szkolnym 2019/2020 są absolwentami rzeszowskich szkół publicznych i niepublicznych mogą starać się o Stypendium Primus, jeżeli spełniają łącznie następujące kryteria:

- przystąpili do egzaminu maturalnego,
- osiągnęli wynik na poziomie co najmniej 85%, liczonych jako średnia z 3 obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym,
- osiągnęli wynik na poziomie co najmniej 75%, liczonych jako średnia z 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Wnioski wraz z kserokopią świadectwa maturalnego proszę skłać do sekretariatu szkoły do dnia 19 sierpnia, do godziny 15.00. Prosimy o wypełnienie wszystkich części wniosku i nie wpisywanie daty. 

Stypendium Primus przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

wniosek - CZĘŚĆ I.pdf

wniosek - CZĘŚĆ II.pdf

CZĘŚĆ III - załącznik nr 1 PIP - PRIMUS.pdf