WARTO UCZYĆ SIĘ W RZESZOWIE?

Czy wiesz, że... 

herbw Rzeszowie Laureaci i Finaliści  olimpiad otrzymują stypendium Mistrz (do tej pory za każdy tytuł 2400zł), co roku w I Liceum mamy takich uczniów.
Maturzyści, którzy osiągnęli wysokie wyniki na maturze (85% z trzech przedmiotów obowiązkowych i 75% z dwóch przedmiotów rozszerzonych), otrzymują jednorazowe stypendium Primus - 3600zł.
 
W I Liceum na 215 maturzystów w tym roku 25 spełnia kryterium stypendium Primus; 11,62%, czyli co 9 zdający. 
Gratulujemy!

Ważne, że uczysz się w Rzeszowie w szkole, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów (nie dotyczy Liceum Sióstr Prezentek, Liceum Uniwersyteckiego, Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego), nie musisz tu mieszkać, ani być zameldowany.