Wprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych 2020

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 przypominam o konieczności podjęcia odpowiednich czynności, mających na celu powiadomienie o programie i jego sposobie realizacji rodziców uczniów (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) uprawnionych do tej formy pomocy.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1227). Program oraz rozporządzenie dostępne są na stronie www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych. Proszę o zapoznanie się z ich treścią i realizację zawartych tam wytycznych.

Informujemy, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych  dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020/2022.

Prosimy wypełnione dokumenty złożyć u Pani Dyr Iwony Palczak  do 8 września, do godziny 15.

 

wzór wniosku - wyprawka szkolna_2020.pdf

Klauzula informacyjna RODO.pdf