Pedagog i psycholog w szkole

Pedagog 
mgr Dorota Rakocy

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
poniedziałek - 8:00-12:00  I LO
wtorek - 9:00-13:00  I LO 
środa  - 9:00-13:00  I LO 
czwartek - 9:00-13:00  I LO 
piątek - 9:00-13:00  I LO 

Psycholog
mgr Agnieszka Krućko

Godziny pracy psychologa:
poniedziałek - 13:00-16:00 I LO
wtorek - 10:30 - 13:30  SP 31
środa - 8:00-10:00 SP 31
czwartek - 13:00-15:00 SP 31