Agnieszka Buk Konsulem Honorowym RFN w Rzeszowie

flagaMiło nam zakomunikować, że nasza absolwentka dr Agnieszka Buk, adiunkt UR w kwietniu 2020 roku została Konsulem Honorowym Republiki Federalnej Niemiec w Rzeszowie.