Nabór uzupełniający na stypendia

Zdolni uczniowie mają ponowną możliwość składania wniosków o przyznanie stypeniów na rok 2020/2021.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 6 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego w terminie od 12 do 23 października 2020 r. wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zainteresowani znajdą szczegółowe informacje w sprawie zasad przyznawania stypendium na stronie internetowej projektu stypendialnego (2020/2021 szkolnictwo ogólne): podkarpackie.edu.pl