MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Psycholog szkolny

Wsparcie psychologiczne uczniów polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, potencjału rozwojowego uczniów, wspieraniu ich mocnych stron, inicjowaniu form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym.

Pomoc psychologiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności oraz postaw niezbędnych do procesu samorealizacji, zatrudnienia, integracji społecznej, rozwoju osobistego.

Kiedy warto się spotkać?

Zawsze gdy:

 • Masz problem
 • Potrzebujesz wsparcia
 • Chcesz się poradzić
 • Masz pomysł
 • Interesujesz się człowiekiem w perspektywie psychologicznej
 • Chcesz dbać o swoje zdrowie psychiczne
 • Nie wiesz jaką drogę zawodową wybrać
 • Przeżywasz kryzys
 • Odnosisz sukces
 • Chcesz kształcić umiejętności uczenia się

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami uczniów
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi
 • placówkami doskonalenia nauczycieli
 • innymi szkołami i placówkami

Pomoc psychologiczna jest udzielana z inicjatywy:

 • ucznia
 • rodziców ucznia
 • dyrektora szkoły
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia
  z uczniem
 • poradni;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego.

W szkole pomoc psychologiczna jest udzielana w formie:

 • zajęć z klasą, grupą
 • indywidualnych rozmów, porad i konsultacji  

Dyżur dla rodziców:

 • dyżur stały – każdy pierwszy czwartek miesiąca, ul. 3-go Maja, godzina 16.00-17.00
 • dyżur telefoniczny – poniedziałek, godzina: 16.00-17.00

TELEFONY ZAUFANIA

PORADNIE INTERNETOWE

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.