Komunikat Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Komunikat Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i opiekunów oraz nauczycieli
Uprzejmie informujemy, że uruchomiony został punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie.
Pani mgr Monika Ciwińska będzie pełnić dyżur telefoniczny oraz poprzez komunikator Teams (Office 365) w godzinach 16:00-18:00.
nr telefonu 17 748 38 06
e-mail do Office 365: mciwinska@edu.erzeszow.pl
w dniach:

Październik 2020 

Listopad
2020 

Grudzień
2020 

Styczeń
2021 

Luty
2021 

21.10.2020 

18.11.2020 

16.12.2020 

13.01.2021 

17.02.2021