Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Eureka'2021

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym Eureka'2021

Konkurs fizyczny „Eureka” zostanie przeprowadzany w formie testu online poprzez platformę edukacyjną w dniu 3 marca 2021 r. (czas – 45 minut) w następujących kategoriach konkursowych:

          „Junior” – uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych;

         „Żak” – uczniowie II i III klas szkół ponadpodstawowych;

Test będzie się składał z 30 pytań zamkniętych bez możliwości powrotu do wcześniejszego pytania (1 punkt za poprawną odpowiedź) rozwiązywanych metodą jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz jednego pytania opisowego (0-8 punktów).Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania.Opłata konkursowa wynosi 10,00 zł od osoby.

Uwaga: Osoby zainteresowane wzięciem udziału proszone są o kontakt na Teams lub poprzez DE z nauczycielką fizyki Agatą Błahut do dnia 20 stycznia