Radio Rzeszów o projekcie uczniów I LO

Radio Rzeszów 15 grudnia w audycji „Tu i Teraz” o projekcie zatytułowanym „Tu Byłem #SIKORSKI”. To cykl warsztatów edukacyjnych, spotkań i działań twórczych, które mają przybliżyć młodym ludziom postać generała Władysława Sikorskiego. Chodzi o ten okres w życiu Sikorskiego, kiedy był uczniem I Gimnazjum w Rzeszowie, czyli dzisiejszego I LO.

Jakim człowiekiem w młodości był późniejszy Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych? Czy z jego postawą można się dziś utożsamiać? Jak zainteresować dziś młodych ludzi postaciami historycznymi i przedstawiać je za pomocą współczesnych mediów? Opowiadają o tym organizatorzy i uczestnicy projektu „Tu Byłem #SIKORSKI”: Natalia Koza, Aneta Pastuszak i Mateusz Domarski.

Audycja