Projekt międzynarodowy

imagesCATZU5ZWW dniach 10-16.10 2012 w Czudcu młodzież z Niemiec(Saarbrücken), Ukrainy (Drohobycz) oraz naszej szkoły uczestniczyła w międzynarodowym projekcie o nazwie „Wir pflanzen die Freiheit” (Pielęgnujemy wolność). Myślą przewodnią projektu jest ukazanie znaczenia pieśni o tematyce wolnościowej w walce o prawa człowieka. W czasie wspólnych spotkań uczniowie pracowali nad piosenkami ukazując równocześnie ich historyczny kontekst. Dzięki temu mieli okazję zapoznać się z przeszłością nie tylko swojego, ale też sąsiednich krajów. Praca nad projektem kontynuowana będzie w kwietniu 2013 roku w Drohobyczu na Ukrainie, a zakończy się we wrześniu 2013 w Gersheim w Niemczech prezentacją wykonanych prac i opracowanego przez uczniów trójjęzycznego śpiewnika oraz wspólnym koncertem. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pan Hans Bollinger, osoba mająca wielkie zasługi w nawiązywaniu twórczych kontaktów między szkołami Podkarpacia i Kraju Saary. Projekt został zainspirowany przez Europeans for Peace. Jego realizacja możliwa jest dzięki środkom niemieckiej fundacji Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość ).

foto w galerii