Projekt eTwinning - A NEW LIFE WITH CORONA

logoetwinning400Celem projektu jest zaprezentowanie życia uczniów na początku okresu pandemii oraz późniejszego dostosowania się do warunków, w jakich musieli zacząć funkcjonować. Uczniowie będą wymieniać się swoimi emocjami i przemyśleniami związanymi z okresem nauki zdalnej i negatywnego wpływu pandemii na codzienne ich życie.   

Dzięki wymianie doświadczeń z uczniami z innych krajów będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego.  

Projekt będzie trwał od grudnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. Uczniowie będą kontaktować się za pomocą chatów oraz wideokonferencji.