Wysokość kwot stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa

Informujemy, że Zarządzeniem Nr VIII/1151/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 stycznia 2021 r., została określona wysokość kwot stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares na 2021 rok.

Wysokość kwot przedstawia się następująco:

  1. Stypendium Mistrz dla uczniów (z wyjątkiem absolwentów) następującej wysokości:

Szkoła, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2019/2020

Miesięczna wysokość Stypendium Mistrz w 2021 r.

(w zł)

Szkoła ponadpodstawowa, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (klasa IV-V), Liceum Sztuk Plastycznych, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (klasa IV-V)

400

 

2.Stypendium Młody inżynier dla uczniów z wyjątkiem absolwentów nasiępującej wysokości:

Szkoła, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2019/2020

Miesięczna wysokość Stypendium Młody inżynier

w 2021 r. (w zł)

Liceum Ogólnokształcące

200

 

3.Stypendium Zdolny uczeń dla uczniów, z wyjątkiem absolwentów w następującej wysokości:

Szkoła, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2019/2020

Miesięczna wysokość Stypendium Zdolny uczeń w 2021 r. (w zł)

Szkoła ponadpodstawowa

200