Komunikat Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

uwaga

Uprzejmie informujemy, że uruchomiony został punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie.

 

Pani mgr Monika Ciwińska będzie pełnić dyżur telefoniczny oraz poprzez komunikator Teams (Office 365) w godzinach 15:00-17:00 w dniach:

09.02.2021, 02.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 01.06.2021.

Nr telefonu 17 748 38 06, e-mail do Office 365: mciwinska@edu.erzeszow.pl