Dyżur Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

uwagaPoradnia Psychologiczno Pedagogiczna od II semestru urachamia telefoniczny dyżur interwencyjno-konsultacyjny dla uczniów i rodziców.
Dyżur pełnić będzie Pani mgr Ewa Zawonik w każdy czwartek (od lutego do czerwca 2021) w godzinach od 14 do 16.

Nr telefonu 17/748 38 19 

Pani mgr Ewa Zawodnik jest doświadczoną psychoterapeutką, pracuje od klilkunastu lat z pacjentami dorosłymi oraz młodzieżą i dziećmi. Posiada certyfikat uprawniajacy do pracy z osobami w kryzysie suicydalnym. Prowadzi terapię indywidualną, interwencję kryzysową oraz grupy wsparcia.