23 lutego - Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

depresja

Nie wszystkie czynniki ryzyka depresji można wyeliminować, jednak odpowiednie działania profilaktyczne mogą zmniejszyć ich wpływ i tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia depresji.
O depresji i profilaktyce rozmawiamy podczas zajęć w szkole.