1 Marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca Narodowy Dzień Żołnierzy WYklętych 2021„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta idea, podtrzymana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 r. O wprowadzenie tego święta ubiegał się również prezes IPN Janusz Kurtyka.

Temat Żołnierzy Wyklętych stał się szerzej znany dopiero na początku lat 90-tych XX wieku. Stało się to w dużej mierze dzięki wystawie „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, przygotowanej w 1993 r. przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypada na 1 marca. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu. 

 

Program obchodów w Rzeszowie orgaznizowany z oddziałem IPN:

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, tegoroczne uroczystości, upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych będą miały charakter jedynie symboliczny. Mając na uwadze, zdrowie i bezpieczeństwo potencjalnych uczestników wydarzenia tegoroczne, symboliczne obchody upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2021 r. rozpocznie uroczysta Msza Święta o godz. 8:30 w Kościele Farnym pw. św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie. Na godzinę 9:15 zaplanowane jest wystawienie posterunku honorowego oraz warty honorowej żołnierzy 3. PBOT i 21. BSP przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po zakończeniu Mszy Świętej nastąpi symboliczne złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych przy Alei Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie. Obecność na uroczystościach jest dobrowolna, a osoby chętne do symbolicznego złożenia kwiatów przed Pomniku Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszamy po zakończeniu mszy świętej, stosując się do przepisów sanitarnych i obowiązujących obostrzeń. Uroczystości rocznicowe w dnia 1 marca 2021 r. zakończą się ok. godz. 10:15.

Informacja z: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/