Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

akt stypendium uj

Stypendium UJ zostało stworzone w celu wspierania rozwoju naukowego i osobistego osób uzdolnionych, osiągających znaczące wyniki w nauce i/lub prowadzących badania naukowe, bądź też utalentowanych artystycznie, chcących rozpocząć studia na naszej uczelni.

 Laureatom Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego oferujemy:

•stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•uzyskanie maksymalnego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów;
•możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu;
•opiekę naukową nauczyciela akademickiego;
•gwarancję miejsca w domu studenckim.

Wiecej informacji na stronie stypendia.uj.edu.pl