Czym są Spotkania z Fizyką w ILO w Rzeszowie?

wykrzyknik154
Dowiedz się czym są

Spotkania z Fizyką w I LO 

i dlaczego warto brać w nich udział?

Spotkania z Fizyką  mają w naszej szkole wieloletnią tradycję, w tym roku odbywa się jubileuszowa - XX edycja Spotkań.  Czym są Spotkania z fizyką, kto je organizuje i dla kogo ? Z tym pytaniem zwracamy się do pani Agaty Błahut - nauczycielki fizyki naszego liceum, która od kilku lat pełni rolę koordynatora Spotkań.
- Spotkania z fizyką  to coroczna impreza popularyzująca fizykę , organizowana przez  I LO. Spotkania adresowane są do wszystkich, którzy mają otwarte umysły, którzy chcą wiedzieć więcej i rozumieć lepiej.
  Przy ich organizacji  współpracujemy z Politechniką Rzeszowską oraz Uniwersytetem  a także Fundacją Nauka dla Przemysłu i Środowiska, która działa przy Politechnice Rzeszowskiej. Ważnym celem Spotkań jest integracja środowiska szkolnego z rzeszowskim środowiskiem naukowym.   

Jaką formę mają Spotkania z Fizyką ?
      - W ramach Spotkań odbywają się wykłady, pokazy doświadczeń, prezentacje multimedialne.  Zapraszamy naukowców oraz  zaangażowanych, twórczych nauczycieli, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zdarza się, że wśród wystąpień wygłaszane są interesujące referaty przygotowane przez  uczniów naszego liceum. Bywa, że w programie Spotkań znajdują się ćwiczenia. Uczniowie mają wtedy okazję przekonać się jak wyglądają zajęcia  I pracowni fizycznej, poznać pracowników politechniki.
Przy okazji przypomnę, że uczniowie naszego liceum, każdego roku  korzystają z pracowni studenckich w ramach prowadzonego w liceum Koła Fizycznego. Jest to atrakcyjna oferta dla  wszystkich, którzy myślą o kontynuowaniu nauki na Politechnice Rzeszowskiej lub innej  uczelni technicznej.

Jaka jest tematyka wykładów, pokazów ?   
    - Bardzo różnorodna. Zależy nam, aby dzięki Spotkaniom  uczniowie mogli poszerzać i aktualizować  swoją wiedzę na temat osiągnięć w dziedzinie fizyki. Przede wszystkim dowiadywać się o związkach fizyki z innymi dyscyplinami naukowymi, o roli jaką pełni fizyka w rozwoju techniki, elektroniki, informatyki, o zastosowaniach odkryć fizycznych  w medycynie, czy w wyjaśnianiu zjawisk przyrodniczych. Zapraszam do obejrzenia szkolnej strony internetowej, można tam znaleźć programy Spotkań z kilku ostatnich lat.
Tematyka wykładów czy pokazów często wykracza poza program szkolny, omawiane zagadnienia bywają trudne (np. gdy prezentowane  są najbardziej aktualne prace noblistów w dziedzinie fizyki, albo zagadnienia mechaniki kwantowej, czy teorii względności),  jednak nasi wykładowcy kładą duży nacisk na to aby przekazywać wiadomości w atrakcyjny, ułatwiający zrozumienie sposób. Prezentowane na żywo lub w formie filmików doświadczenia stanowią ilustrację wykładów, są dokładnie opisywane i wyjaśniane.

Dlaczego warto brać udział w Spotkaniach z Fizyką ?
- Spotkania  ułatwiają kontakt z naukowcami, ludźmi którzy na co dzień tworzą fizykę, mają kontakty z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Można zadawać pytania, dyskutować, dowiedzieć się jakie są kierunki  badań prowadzonych przez polskich fizyków,  jakie są ich sukcesy.
 Być może osobom zainteresowanym fizyką i uzdolnionym w kierunku przedmiotów ścisłych zdobyta  wiedza o szerokich zastosowaniach fizyki pomoże w dokonaniu trafnego wyboru tego, czym będą się zajmować w przyszłości.  

I tego serdecznie życzę wszystkim  uczestnikom Spotkań !