Pierwszy, Szkolny Dzień Kariery

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w Szkolnym Dniu Kariery

20.10.2015 r. w godzinach 8.55 – 13.20

8.55 -  Otwarcie Szkolnego Dnia Kariery przez Pana Dyrektora Piotra Wanata - sala 39

Nowe i rozwijające się dziedziny nauk szansą na zawód w przyszłości.
Pan Janusz Cyzio - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP – sala 39 – zaproszenie dla klasy III d i II f

Bezpieczeństwo wewnętrzne. Drony w okresie wojen.
Dr Tomasz Wójtowicz – WSIiZ w Rzeszowie- sala 38 – zaproszenie dla klasy III f
strzelnica – sala 42 – zaproszenie dla klasy III c i II c

9.30 Możliwości identyfikacji człowieka jakie daje kryminalistyka.
Profesor Nadzwyczajny, doktor habilitowany, dyrektor Kolegium Prawa WSPiA Czesław Kłak  – sala 34- zaproszenie dla klasy III b 
 
9.50 -  Onkologia i radioterapia onkologiczna.
Dr Jan Gawełko - Wydział Medyczny Uniwersytetu  Rzeszowskiego - sala 39 – zaproszenie dla klasy IIIe, IIe i IIf

Nanotechnologia.
Dr Grzegorz Tomaka - Uniwersytet Rzeszowski- sala 24 – zaproszenie dla klas III c i II c

10.50 - Ich radio czyli ojciec i syn – spotkanie z dziennikarzami, panem Januszem Majką i panem Tomaszem Majką - absolwentami I LO – sala 39 – zaproszenie dla uczniów klas III a i III b po uzgodnieniu

11.45 - Telewizja przyszłości - pan Janusz Solarski - sala 39 - zaproszenie dla uczniów klasy III a

12.35 - Produkcja filmowa. Fotografia filmowa.
Pan Kuba Karyś – absolwent I LO, Instytut Kulturalny – sala 39 - zaproszenie dla uczniów klas III a i III b po uzgodnieniu

Organizacja i kontakt: Dorota Rakocy