Nowa publikacja Tadeusza Ochenduszki

 

ochen1W wydawnictwie KORAW przy współpracy z Regionalnym Stowarzyszeniem Pamięci Historycznej „ŚLAD” ukazała się kolejna książka Tadeusza Ochenduszki "Kadra kierownicza gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii", Rzeszów 2015. Recenzentem publikacji jest prof. dr hab. Roman Pelczar z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Korektę wykonały mgr Anna Putyło i mgr Janina Dubiel. Na okładce znajdują się dwa rysunki Stanisława Ożoga przedstawiające I LO w Rzeszowie. Autor opisuje nie tylko zarządzanie szkołami średnimi oraz pracę pedagogiczną dyrektorów i kierowników, ale także ich działalność społeczną na wielu płaszczyznach.

 ochen1

 

ochen2