Respiratorek - grupa ratownicza 2019-2020

Koło zainteresowań ,, Respiratorek” - Iwona Piatczyc

Klasy 1es,1fs,2e,- wg. harmonogramu

Klasa 1fg – wtorek 13.35- 14.20, piątek 14.25-15.1