MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Chemia w pigułce - zapraszamy !!!

Drodzy Użytkownicy!

chemia8Chemia w pigułce” jest to projekt powstały z myślą o osobach, które pragną usystematyzować lub też uzupełnić swoją wiedzę chemiczną na poziomie szkoły licealnej. Znajdują się tu treści obejmujące zarówno zagadnienia związane z maturą podstawową jak i rozszerzoną. Zamieszczone informacje można kopiować , wykorzystywać do nauki lub różnego rodzaju prezentacji, wykładów, itp. Można je również modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Zabrania się natomiast przywłaszczania sobie zamieszczonych materiałów i udostępniania ich jako swoich własnych. Prawa autorskie są zastrzeżone.

Mamy nadzieję, iż nasza praca przyniesie wymierne korzyści i pomoże wielu młodym ludziom nauczyć się oraz zrozumieć chemię. W razie zauważenia ważnych błędów merytorycznych prosimy o poinformowanie o tym autorek projektu: e-mail: agnieszka64@op.pl

Życzymy owocnej nauki!
Aleksandra Kopacz i Agnieszka Ciąpała

 

 

Spis treści:

1. Budowa materii.
2. Współczesny model budowy atomu.
3. Główne liczby kwantowe.
4. Konfiguracja elektronowa pierwiastków.
5. Promieniotwórczość – teoria.
6. Promieniotwórczość – zadania.
7. Wiązania chemiczne.
8. Wiązania kowalencyjne i koordynacyjne.
9. Wiązania jonowe.
10. Wiązania wodorowe, siły Van der Waalsa, wiązania metaliczne.
11. Hybrydyzacja.
12. Przewidywanie budowy przestrzennej cząstek oraz jonów.
13. Tlenki.
14. Wodorotlenki.
15. Wodorki.
16. Kwasy.
17. Sole.
18. Mol i masa molowa. Prawo Avogadro. Równanie Clapeyrona. Teoria i zadania.
19. Wzory rzeczywiste i elementarne związków chemicznych.
20. Obliczenia niestechiometryczne.
21. Stopnie utlenienia pierwiastków.
22. Reakcje redoks.
23. Roztwory - rozpuszczalność i stężenia (procentowe i molowe). Teoria i zadania.
24. Przeliczanie stężeń, mieszanie roztworów – zadania.
25. Dysocjacja jonowa – teoria Arrheniusa, Lowry’ego – Brönsteda i Lewisa.
26. Reakcje odwracalne i nieodwracalne. Reakcje hydrolizy soli.
27. Stała i stopień dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda – teoria.
28. Stała i stopień dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda – zadania.
29. pH roztworów.
30. Iloczyn rozpuszczalności
31. Reguła przekory La Chateliera – Brauna.
32. Przewidywanie na podstawie układu okresowego.
33. Wstęp do chemii organicznej.
34. Alkany.
35. Alkeny i alkiny.
36. Węglowodory aromatyczne.
37. Alkohole i fenole.
38. Aldehydy i ketony.
39. Kwasy karboksylowe.
40. Aminy i amidy.
41. Aminokwasy i białka.
42. Cukry.
43. Węglowodory – zadania.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.