MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Rola Sprawozdań szkolnych w działalności publicystycznej nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie

Dr Tadeusz Ochenduszko

Rola sprawozdań szkolnych w działalności publicystycznej nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie

W 1850 r. austriacki minister oświaty, hr. Leon Thun zobowiązał dyrektorów szkół średnich do wydawania z końcem każdego roku szkolnego sprawozdań, zwanych wówczas programami. Miało to na celu dostarczenie opinii publicznej informacji o aktualnym stanie placówek oświatowych. Programy, oprócz wiadomości o szkole, zawierać miały rozprawę o treści naukowej lub pedagogicznej. 9 VI 1175 r. Ministerstwo Oświaty w Wiedniu, chcąc ujednolicić programy (sprawozdania), wydało rozporządzenie narzucające szereg szczegółowych rozwiązań. Dekret ten wchodził w życie od roku szkolnego 1875/76.  Nakładał na dyrektorów wszystkich szkół średnich kończących się egzaminem dojrzałości obowiązek wydawania sprawozdań szkolnych składających się w części pierwszej z artykułu naukowego, a w części drugiej z wiadomości o szkole.

Czytaj więcej: Rola Sprawozdań szkolnych w działalności publicystycznej nauczycieli i wychowanków  I Gimnazjum i...

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.