MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - FIZYKA

aghZapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH  - FIZYKA.

Zadania, regulamin, terminarz olimpiady  dostępne są pod adresem www.diament.agh.edu.pl 
Wymagana jest elektroniczna rejestracja uczestników, dostępna pod podanym wyżej adresem, w terminie od 15.09.19r.  do 22.10.19r.
Ostateczny termin nadsyłania rozwiązań prac I etapu mija 22 października 2019 r.
Zainteresowane osoby zapraszam na indywidualne konsultacje!

                                                           Agata Błahut

UWAGA ZMIANA TERMINU SPOTKANIA KOŁA FILOZOFICZNEGO

UWAGA ZMIANA TERMINU SPOTKANIA KOŁA FILOZOFICZNEGO
 
W związku z biwakiem integracyjnym klas pierwszych spotkanie Koła Filozoficznego zostaje przesunięte na kolejny wtorek 24 września.
Reszta pozostaje bez zmian: godzina 15.15, sala 39 w budynku przy 3 Maja.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych. Do zobaczenia i przepraszamy za zmianę.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna – spotkania dla uczniów klas pierwszych

W dniach 10-11.09.2019 r. odbyły się spotkania uczniów wszystkich klas pierwszych z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na temat „Bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna nieletnich. Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych”. Poruszono problematykę zachowań ryzykownych i konsekwencji z nimi związanych, zagrożeń wynikających z używania środków odurzających takich jak alkohol, dopalacze, narkotyki. Mówiono o paleniu papierosów i e-papierosów. Poruszono tematykę przemocy w sieci, obrażania, stalkingu, używania wulgaryzmów. Funkcjonariusz mówił o nietolerancji w środowisku rówieśniczym oraz dyskryminacji. Wskazując na przykłady takich zachowań, opowiadał o ich skutkach prawnych, zdrowotnych i społecznych. Podano przepisy prawa związane z odpowiedzialnością karną i cywilną. Omówiono problem stania się sprawcą lub ofiarą przestępstwa, przysługujących praw i możliwości z nich wynikających.
Spotkania zorganizowała Dorota Rakocy, pedagog szkolny.

Głosowanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie podjęło starania o środki z Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. w dwóch kategoriach I i III.

DZIEDZINIEC KULTURY/AGORA KULTURY REWITALIZACJA DZIEDZIŃCA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie i udostępnienie go mieszkańcom na wydarzenia kulturalne
(kategoria I, zadanie nr 13)

W katrgorii II wspieramy projekt ZSO nr 4 (katgoria II, Zadanie 56)

MIESZKAŃCY RZESZOWA SWOIM BOHATEROM w 100-lecie wojny polsko-bolszewickiej.
Udział uczniów I i II Gimnazjum i Seminarium Nauczycielskiego w Bitwie Warszawskiej.
Cykl imprez upamiętniających wydarzenie, publikacja poświęcona Bohaterom 
(kategoria III, zadanie nr 100)

 

Prosimy Państwa o wsparcie naszej inicjatywy, poprzez oddanie swojego głosu na wskazane przez nas zadania.

ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie odbywa się w dniach od 30 sierpnia do 20 września 2019 r.
2. Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii.
3. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.

SPOSÓB GŁOSOWANIA
Głosowanie odbywa się w dwojaki sposób:
1. elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl

2. papierowej – za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u - formularz, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Spotkanie z rodzicami

Spotkania rodziców z wychowawcami klas odbędą się 12 września (czwartek)

dla klas I - o godznie 17.10 w wyznaczonych salach lekcyjnych, a następnie o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej

dla klas II i III - o godznie 18.00 w wyznaczonych salach lekcyjnych

Konkurs #cojaczytam

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu #cojaczytam! 


Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 9-19 lat. Nad zespołami liczącymi od 3 do 5 osób opiekę ma sprawować ich opiekun – nauczyciel, wychowawca lub bibliotekarz. 

Zadanie konkursowe to przeprowadzenie kampanii promującej czytelnictwo i udokumentowanie jej w mediach społecznościowych.

Uczestnicy realizują zadanie i dokumentują je w mediach społecznościowych, które doskonale znają. Podczas pracy nad projektem trenują kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, konsekwentność oraz – przede wszystkim – promują czytelnictwo (zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe) w najbliższym otoczeniu rówieśniczym, rodzinie i w lokalnej społeczności.

Formularz konkursowy będzie otwarty od 16 września do 16 listopada 2019 roku. W tym czasie opiekunowie zespołów mogą nadsyłać zgłoszenia – gotowe projekty z wszystkimi przygotowanymi materiałami oraz danymi uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który znajdą Państwo tutaj: wolnelektury.pl.

Zachęcamy również do zapisania się do newslettera konkursowego – jego subskrybenci otrzymują dodatkowe wskazówki i materiały pomocnicze (np. związane z prawem autorskim, źródłami wolnej kultury itd.) drogą mailową. Zapisy tutaj: wolnelektury.pl/newsletter.

Zastępstwa

Informujemy, że informacje o planowanych zastępstwach można znaleźć w lewym menu pod linkiem "Zastępstwa".

Dostęp dla uczniów jest wyłącznie po zalogowaniu się do szkolnej chmury Office 365.

Uczniowie klas pierwszych otrzymają dostęp do chmury na pierwszych zajęciach z informatyki.

Uczniowie klas pierwszych – opinie, orzeczenia

W związku z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej prosimy, aby uczniowie klas pierwszych posiadający opinie i orzeczenia poradni psychologicznej dostarczyli je do sekretariatu liceum w terminie do 16.09.2019 r. Uczniowie posiadający inne dokumenty zgłaszają się bezpośrednio do pedagoga szkolnego.

Maturzyści – termin składania dokumentacji

Maturzyści, którzy nie dostarczyli jeszcze posiadanej dokumentacji, proszeni są o dostarczenie opinii i orzeczeń do sekretariatu szkoły w terminie
do 30.09.2019 r.

Zaświadczenia lekarskie - wychowawcom klas do 30.09.2019 r.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.