MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Dzień Niepodległości

W dniu obchodów Dnia Niepodległości wypada wiedzieć, co tak naprawdę jest dziś świętowane. Encyklopedyczne notatki sugerują, że ta już 98 rocznica jest celebracją uniezależnienia się naszego państwa spod formalnego wpływu innych jednostek politycznych. Ile krajów, tyle historii. Historia Polski natomiast jest o tyle barwna, że traci kolory wraz z pierwszym rozbiorem w 1772 roku. Pomimo starań w przywróceniu Rzeczypospolitej reputacji kraju, którego los nie jest zależny od polityki rosyjskiej i prób reformowania państwa dzięki obradom doby Sejmu Wielkiego, Polacy utracili kolejne ziemie w 1793 roku. Apogeum działań trzech zaborców datuje się na rok 1795, kiedy Polacy tracą resztki swojej państwowości i będą w tym stanie trwali przez następne 123 lata. W tym czasie nowe pokolenie, dorastające w epoce romantyzmu, propagującego bohaterską śmierć w obronie polskości, doprowadziło do wybuchu dwóch najważniejszych powstań narodowych XIX wieku: listopadowego oraz styczniowego. Pierwsze wybuchło w 1830 roku i było wypadkową niezadowolenia społecznego z zaprzestania polityki ustępstw względem Królestwa Polskiego. Wydarzenia, zapoczątkowane przez Szkołę Podchorążych, w których ważną rolę odegrał absolwent naszej szkoły – Ludwik Nabielak, na niewiele się jednak zdały, ponieważ przywódcy popowstaniowi, jakkolwiek wybitni, nie potrafili zmierzyć się z myślą, że mogą uczynić swoją ojczyznę wolnym krajem.

Czytaj więcej: Dzień Niepodległości

Po wykładzie profesora Krzysztofa Szwagrzyka "Zbrodnie komunizmu w Polsce"

W dniu 11 września 2015 roku o godz. 19 w auli im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie miał miejsce zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka pt. „Zbrodnie komunizmu w Polsce”.
Prof. Krzysztof Szwagrzyk jest historykiem, naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, a także pełnomocnikiem Prezesa IPN-u do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego zgładzonych w latach 1944-56. Profesor Szwagrzyk kieruje pracami ekshumacyjnymi na terenie całej Polski.

Czytaj więcej: Po wykładzie profesora Krzysztofa Szwagrzyka "Zbrodnie komunizmu w Polsce"

Venimus, vidimus, vicimus!

Bo serce, polskie serce to dziwna rzecz : może włóczyć się po całym świecie, może upadać na rozdrożach, uzbrajać się w pancerz zapomnienia, może upajać się blaskiem obcego nieba - aż oto znienacka i chytrze zgotuje sobie samemu podstęp i wpadnie we własną sieć .

Arkady Fiedler

 

Czytaj więcej: Venimus, vidimus, vicimus!

Wybory czerwcowe - 4 czerwca 1989 roku

Mikołaj Malisiewicz

24 lata temu – 4 czerwca 1989 roku – miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii Polski – tego dnia odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory, w wyniku których Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym wyłonieni w wyborach przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Wybory poprzedzone  były negocjacjami przy „okrągłym stole” prowadzonymi od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej.

Czytaj więcej: Wybory czerwcowe - 4 czerwca 1989 roku

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.