1al
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
L0 7:10- 7:55     religia JN F31 matematyka BO 22  
L1 8:00- 8:45   informatyka-1/2 DB k1
informatyka-2/2 MA k2
biologia KI F31 j.polski Mi 22  
L2 8:50- 9:35 j.angielski-1/2 #x11
j.niemiecki #x22
fizyka AK 4 wos WP F31 chemia KI 14  
L3 9:45-10:30 j.angielski-1/2 #x11
j.niemiecki #x22
wf-1/2 BA s2
wf-2/2 PB s1
j.łaciński KM F31 godz.wych BA 14 j.angielski-2/2 #x12
L4 10:40-11:25 r_j.polski Mi 22 j.polski Mi 22 geografia MS F31 historia WP 14 historia WP 4
L5 11:35-12:20 j.polski Mi 22 r_j.polski Mi 22 r_historia WP F31 j.angielski-1/2 #x11 matematyka BO 4
L6 12:40-13:25 matematyka BO 14 j.niemiecki #x21
j.angielski-2/2 #x12
j.niemiecki #x23   r_wos WP 4
L7 13:35-14:20 e_dla_bezp WW 14 j.niemiecki #x21
j.angielski-2/2 #x12
j.niemiecki #x23   j.polski Mi 22
L8 14:25-15:10 religia JN 14       wf-1/2 BA s2
wf-2/2 PB s1
L9 15:15-16:00         wf-1/2 BA s2
wf-2/2 PB s1
Drukuj plan
wygenerowano 01.09.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum